Speciální operační techniku využívají ortopedi pro léčbu především mladších pacientům s omezenou aktivní hybností ramenního kloubu způsobenou rozsáhlým poškozením svalů takzvané rotátorové manžety, které spolupracují na zvednutí paže.

Metoda dokáže hybnost kloubu do značné míry obnovit a navrací tak pacientům šanci na plnohodnotný způsob života.

„Jedná se o rekonstrukci horního kloubního pouzdra ramenního kloubu pomocí speciální záplaty u pacientů s nerekonstruovatelnou manžetou rotátorů. Díky této rekonstrukci dochází k centralizaci hlavice a jamky, což umožňuje volný pohyb v ramenním kloubu,“ vysvětloval vedoucí lékař artroskopického týmu Radim Kalina.

Metoda je podle ortopedů vhodná pro pacienty mladšího a středního věku s nerekonstruovatelným poškozením manžety rotátoru, neboli těch svalů, které pohybují ramenem.

Těm specialisté doposud nemohli nabídnout nic, nebo endoprotézu, což právě pro mladé lidi není optimální řešení.

Nová operační technika podle ortopedů vyplňuje mezeru mezi stávajícími způsoby léčby.

Ortopedická klinika FN Olomouc patří mezi přední artroskopická pracoviště v České republice. Lékaři provedou ročně přes 1200 artroskopických operací končetinových kloubů, z toho 300 operací ramene.