„Je to prostor v budově, kterou město kompletně zrekonstruovalo na bydlení pro seniory. V okolí jsou domy s pečovatelskou službou a několik rodinných domů, kde bydlí také senioři. Myslíme si, že je to lokalita, která si podobnou službu zaslouží," řekl Zdislav Doleček z olomouckého magistrátu, který má kluby seniorů na starost. Zájem prý lidé mají.

„Ještě předtím než rada města klub schválila, nám senioři volali a ptali se, co je na tom pravdy a už se těšili," vysvětloval.

Klub seniorů jim nabídne bezpečné místo pro setkávání, kde se na ně nikdo nebude koukat přes prsty a kde si sami budou vytvářet program.

„Mohou získat i nové přátele a také se tam dozví spoustu nových věcí. Zároveň nás mohou snáz požádat o pomoc nebo radu," pokračoval Zdislav Doleček.

Otevření klubu je součástí několikatýdenního programu nazvaného Mezinárodní den pro seniory, který nabízí společenské setkání v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc nebo třeba divadelní představení v Moravském divadle Olomouc, ale také oslavu pětapadesátého výročí založení vůbec prvního klubu ve městě.

Pro více informací se zájemci mohou obrátit přímo na odbor sociálních věcí olomouckého magistrátu Zdislava Dolečka nebo Evu Trčkovou. 

Program Mezinárodního dne pro seniory

sobota 3. října 10.00

Mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku – mše je určená i pro nepraktikující. Zamyšlení se nad světem a přínosy stáří. Bude posílená autobusová doprava. Autobusy pojedou zdarma od hlavního nádraží s označením „Bazilika na Sv. Kopečku." Na závěr mše malé občerstvení

pondělí 5. října 10.00

Co jsme komu udělali je název francouzské komedie, kterou seniorům nabídne kino Cinestar v Olomouc City a na místě je připraveno více aktivit. Vstupné 40 korun (pro každého diváka dárek a tombola)

pátek 9. října 14.00

Klub pro seniory Jiráskova – oslava 55 let od založení klubu, malé občerstvení

čtvrtek 15. října 13.30–19.30

Veselice pro seniory na Výstavišti Flora v pavilonu A. Vstupenky stojí 80. korun, v ceně je i menší občerstvení

úterý 20. října 10.00

Muzeum moderního umění – Jak rozumět umění

Animační program ke stále expozici umění Olomouc Století relativity? II (2.pol. 20.století) Na pořad je nutné se předem přihlásit, zájemci se mohou hlásit u Davida Hrbka a to na telefonu 585 514 213 nebo na emailu hrbek@olmuart.cz Vstup je zdarma

úterý 27. října 10.00

Arcidiecézní muzeum Olomouc nabídne netradiční komentovanou prohlídku a představí účastníkům veřejné i běžně nepřístupné prostory. Zájemci se mohou přihlásit u Marka Šobáně na telefonu 585 514 174 nebo na soban@olmuart.cz Vstup je zdarma.

čtvrtek 5. listopadu 16.00

Možná přijde i Kristián je divadelní představení v kině Metropol – procházka historií české zábavy. Vstup je 170 korun.