Každý ze čtyřiceti mladých stromů tak má už nyní svébytnou historii. Píší ji právě sami patroni, kteří se pro podporu dětí s nelehkým životním osudem rozhodli z nejrůznějších důvodů. Patrony stromů se stali jednotlivci, rodiny, spolky či firmy.

„Děkujeme lidem ochotným pomoci druhým, kteří nemají v životě tolik štěstí. Díky patronům se za několik let vyšplhal počet stromů vysazených nadací na dnešních 215 kusů," uvedl předseda správní rady Nadace Malý Noe Jaroslav Strejček.

Pro nový park, který zdobí dřeviny mnoha druhů, našlo město prostor mezi nově postavenými rodinnými domy v blízkosti ulic Slovanská a Pod Letištěm.

Nový Park Malého Noe v olomoucké čtvrti Neředín

Park Malého Noe v Neředíně. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Liliovník, borovice, modříny 

 „Vyrůstat zde budou převážně listnaté stromy a keře. Jehličnaté stromy jsou z důvodu pohledového odclonění od rodinných domů umístěny pouze v jeho severní části. Je vyprojektován v souladu se zásadami ochrany přírody a krajiny ve městě," objasňuje kompozici výsadby vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Prostor mezi domy tak dnes zaplnily lípy, duby, habry, vrby, javory či buky. Listnaté druhy, mezi kterými je i listnáč s poetickým názvem Liliovník tulipánokvětý, pak doplnily borovice a modříny.

Park je navržen tak, aby v budoucnu sloužil nejen k posezení a relaxaci, ale také ke každodennímu sportování.

„Základem je kompozice založená na pěším propojení napříč parkem se dvěma vloženými elipsami, které tvoří plochy pro budoucí víceúčelová hřiště. Ty umožňují variabilní umístění herních nebo sportovních prvků," popsala Martina Gerhardová z odboru koncepce a rozvoje magistrátu.

Modernímu parku nechybí ani terénní modelace, která pomůže nejen odclonit případný hluk z budoucího dětského hřiště, ale navíc v zimě poslouží jako kopec pro zimní radovánky místních dětí.

Další sad ve Velkém Týnci

Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem zejména v Olomouckém kraji, ale také za hranicemi regionu a státu, již vysadila v rámci projektu Rostu se svým stromem parky ve Velkém Týnci na kopci Hradisko a na Čekyňském kopci nedaleko Přerova.

„Každý z patronů olomouckého parku obdrží pamětní list a jeho jméno bude uveřejněno na tabuli při vstupu do parku," uzavřel předseda správní rady Nadace Malý Noe Jaroslav Strejček.