„Postupné zavádění zón 30 v některých lokalitách města souvisí s Plánem udržitelné městské mobility, snahou zklidňovat dopravu a přiblížit se trendům západní Evropy. Tento systém regulace dopravy je známý třeba ze sousedního Rakouska nebo Německa,“ vysvětlil Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta.

„Městu takový způsob regulace dopravy umožňuje realizovat opatření ve prospěch cyklistů a lépe pracovat s veřejným prostorem,“ poukázal.

Centrum Uničova je od pondělí 1. listopadu zónou se zpoplatněným parkováním
V centru Uničova se platí za parkování, aut ubylo

Zpomalení dopravy podle odborníků zvyšuje bezpečí chodců. Následky případných nehod jsou prokazatelně méně závažné. V těchto zónách také často platí přednost zprava, což podle dopravních expertů vede ke zvýšené pozornosti řidičů. Snižuje se také hluk a imise z dopravy.

První nová olomoucká zóna 30 s omezením rychlosti a se zákazem nočního parkování vozidel nad 2,1 tuny v nočním čase od 19 do 6 hodin je na sídlišti uvnitř pomyslného obdélníku, vymezeného ulicemi Hněvotínská, Okružní, třída Míru a Foerstrova (mimo tyto samotné hraniční ulice).

Jedná se o pilotní projekt, který má omezit parkování aut nad 2,1 t hmotnosti, tedy dodávek v obytných zónách. „Při nočním sčítání v průběhu týdne v uvedené lokalitě se ukázalo, že se jedná o zhruba 100 dodávek denně,“ upozornil dopravní specialista Vojtěch Holý z odboru dopravy a územního rozvoje.

Součástí zklidnění je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Kmochova a Junácká, kde vznikne stezka a koridor pro cyklisty v obou směrech spojující ulici Hněvotínskou a třídu Svornosti. Vymezena budou i parkovací stání podél uvedených ulic.

Nový autobus Solaris olomouckého dopravního podniku, listopad 2021
Nové autobusy vyjely do ulic Olomouce, mají "klimu" i nabíječky telefonů

Druhá zóna 30 vzniká v oblasti vymezené ulicemi Krapkova, Wolkerova, Štítného, Foerstrova a Na Vozovce. „Kromě omezení rychlosti dojde i ke zjednosměrnění části ulice Na Vozovce a k navazujícím změnám v jednosměrných ulicích,“ dodal Vojtěch Holý.

Součástí je i nové vodorovné dopravní značení v ulici Na Vozovce umožňující obousměrný pohyb cyklistů.

Změna dopravního značení v obou lokalitách začala v úterý 2. listopadu. V ulicích bude instalováno i přechodné dopravní značení upozorňující na změnu situace.