Na uprchlíky čekají na jednom místě (KACPU) policisté včetně zástupce cizinecké policie, odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, VZP i hasičů, kteří mimo jiné zajišťují logistickou podporu.

„Vše je soustředěno na jednom místě, aby lidé po příjezdu přišli sem, vše si vyřídili a mohli pokračovat na ubytování,“ sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Do úterní 15. hodiny dorazilo do centra na 30 lidí. „Už se s nimi pracuje, je jim poskytována také psychologická pomoc. Využíváme služeb překladatelů ve spolupráci s Univerzitou Palackého,“ popisovala.

Pokud Ukrajinci již mají domluvené ubytování, vyrazí z centra dále po vlastní ose. „V případě, že ubytování ani dopravu nemají, vše je jim zajištěno,“ dodala Lucie Balážová.

Na místě prvního kontaktu mohou cizinci prchající před válkou získat také informace o okamžité finanční podpoře a možnostech budoucího zaměstnání v ČR.

close Lidé prchající před válkou z Ukrajiny mají k dispozici dvě nové krizové telefonní linky. Dozví se na nich vše, co budou potřebovat – od vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop. info Zdroj: KÚ Olomouckého kraje zoom_in Lidé prchající před válkou z Ukrajiny mají k dispozici dvě nové krizové telefonní linky. Dozví se na nich vše, co budou potřebovat – od vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop.

V Hanáckých kasárnách již brzy

Tým KACPU pracuje v budě krajského úřadu dočasně. Hejtmanství jedná o jeho fungování v prostorách Hanáckých kasáren v centru Olomouce, kde by mělo působit již v nejbližších dnech.

Objekt je v majetku státu, spadá pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který se historický areál snaží prodat v elektronické aukci. Jednání o zázemí pro KACPU úřad potvrdil.

„ÚZSVM jedná s Olomouckým krajem a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje,“ sdělila v úterý mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. „ÚZSVM je rovněž schopen zajistit základní vybavení kancelářských prostor tak, aby v areálu Hanáckých kasáren vzniklo potřebné zázemí nejen pro pracovníky asistenčního centra,“ sdělila Olomouckému deníku.

Lidé prchající před válkou z Ukrajiny mají již k dispozici dvě nové krizové telefonní linky. „Dozví se na nich vše, co budou potřebovat – od vyřízení víz přes registraci až po adresy míst, kde je pro ně připraveno ubytování. Linky fungují nonstop,“ informovala v úterý mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Dorazily už stovky uprchlíků

Do Olomouckého kraje už dorazily stovky uprchlíků z Ukrajiny.

„Evidujeme řádově stovky lidí, ale bude jich více. Celá řada jich sem přijížděla po soukromé linii za příbuznými v rámci ukrajinské komunity. O těch nemáme zatím žádné informace, ale budeme je brzy mít, protože se do jednoho, třech dnů přihlásí na kontaktním místě, postupně se budou do systému načítat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální oblast Ivo Slavotínek.

Kraj má pro ubytování lidí prchajících z Ukrajiny, kteří nemají žádné zázemí, podchyceno na 7,5 tisíce míst. Jedná se o ubytování různého standardu - od tělocvičen po vybavené bytové jednotky.