Nádoby vybavené vlastním lisem, solárním napájením a samozhášecím popelníkem na odpadky jsou umístěny na třídě Svobody a u hlavního vlakového nádraží.

Chytrý odpadkový koš není nutné tak často vyvážet, protože snižuje množství odpadu díky vlastnímu systému několikanásobného lisování.

„Lisovací mechanismus si dokáže poradit až s pětadvaceti kilogramy odpadu. Koše má solární napájení a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky,“ popsal náměstek pro oblast smart city Matouš Pelikán.

Ilustrační foto
MHD v Olomouci bude od 65 let zdarma. A nemusí se nic vyřizovat

Technické služby města Olomouce si tři nádoby na dobu přibližně šesti měsíců zapůjčily od specializované firmy. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a také poruchová hlášení.

„Přístup k datům mohou mít nejen pracovníci technických služeb, ale i příslušné odbory magistrátu. Reálná data z provozu mohou vyhodnocovat,“ dodal Matouš Pelikán.

Zkušební provoz by měl ukázat, jak smart technologie ovlivní četnost vývozů oproti klasickým odpadkovým košům.

„Bude potřeba propočítat ekonomiku provozu, finanční náklady na pořízení nádob a celkovou návratnost investice,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, městskou zeleň a odpadové hospodářství Otakar Bačák.

Trvalý provoz chytrých košů by měl smysl až v případě, že by se podařilo ušetřit náklady na svoz odpadu. 

Ilustrační foto
Olomouc se trápí s kamiony. Neparkují tam pro zábavu, hájí se dopravci