Po zakouření chodby ředitel školy vyhlásil požární poplach. Pedagogové vyvedli děti na předem vytypované místo mimo budovu školy.

Zasahující profesionální hasiči provedli průzkum místa zásahu, lokalizaci a likvidaci požáru, zkontrolovali všechny prostory a vyvedli chybějící osoby.

„Jednu třídu společně s pedagogem evakuovali pomocí automobilové plošiny do bezpečí, jednoho žáka předali do péče záchranné služby,“ uvedla za hasiče Olomouckého kraje Klára Beranová.

Příslušníci z ochrany obyvatelstva zajistili první psychologickou pomoc a získali cenné informace o chybějících osobách a následně kontrolovali stav evakuovaných. Tato spolupráce pomohla zefektivnit celý zásah.

„Cílem cvičení bylo prověření akceschopnosti a koordinace profesionálních hasičů s příslušníky ochrany obyvatelstva při evakuaci většího množství osob,“ doplnila.