Při případné regulaci znečišťovatelů by se pak meteorologové a úřady v budoucnu mohli opřít o správná data. Olomouc je nyní jediným krajským městem, kde ČHMÚ nemá vlastní data o znečištění ovzduší.

Město ale podle odborníků nemá významné a regulovatelné znečišťovatele, a tedy není na seznamu obcí, kde by varovné signály měly zaznívat a zdroje se omezovat.

Úřady ale plánují, že lidem dodají aktuální informace o znečištění prostřednictvím médií, informačních tabulí ve městě či zprávou do mobilního telefonu.

„Nejenže se již v Olomouci podařilo najít vhodné místo, ale rada Olomouckého kraje ve čtvrtek odsouhlasila nájemní smlouvu mezi gymnáziem Hejčín a ČHMÚ o umístění měřicí stanice,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší ostravské pobočky ČHMÚ Libor Černikovský.

Meteorologové přišli o stanici v roce 2007, kdy musela ustoupit proměně prostranství nedaleko plaveckého stadionu.

Od té doby bezúspěšně hledali náhradní místo, a byli odkázáni na měření ze stanic olomouckého magistrátu, přičemž například ta ve Velkomoravské ulici je v jednom z dopravně nejvíce zatížených míst, a tedy nepřináší objektivní a s ostatními stanicemi ČHMÚ srovnatelný pohled na znečištění města.

Automatická měřící stanice, které jsou v Olomouckém kraji v Přerově a Prostějově, bude stát u hejčínského gymnázia.

„Dohoda je, že stanice tam bude stát a už podnikáme kroky, aby tam stála co nejdříve,“ uvedl Libor Černikovský.

„Olomouc je krajské, velké město, které by mělo mít stanici státní imisní sítě. Potřebujeme ji také proto, aby tato měření byla pod naším dohledem a srovnatelná s ostatními stanicemi,“ vysvětlil.

Vedení gymnázia se společně s meteorology dohodlo na umístění u tamního hřiště na házenou.

„Mimo dosah běžného dopravního provozu, v potřebné vzdálenosti od budov a stromů. Provoz nám stanice nijak komplikovat nebude,“ uvedl ředitel gymnázia Evžen Majer.

Podle ČHMÚ by automatická stanice mohla začít fungovat již v nadcházejících zimních měsících, kdy se předpokládá ranní smogová situace a vyšší koncentrace škodlivin, v Olomouci především polétavého prachu, spojeném s hustou automobilovou dopravou.

Neovlivní měření kolony u gymnázia?

Magistrát zřízení stanice ČHMÚ vítá.

„Vzhledem k tomu, že ČHMÚ je pověřen sledováním a vyhodnocováním stavu kvality ovzduší, je na místě, aby se v Olomouci v co nejkratší lhůtě znovu uvedla do provozu automatizovaná měřicí stanice. Vítáme to, neboť půjde o velmi podstatnou, takzvanou pozaďovou či městskou stanici,“ reagovala Jitka Pudelová z odboru životního prostředí magistrátu.

Poukázala na to, že z městských stanic je možné získat objektivní výsledky vztahující se pouze ke kvalitě ovzduší v lokalitě, kde se na znečištění významnou mírou podílí doprava či průmyslové zdroje.

„Neumíme však naše výstupy doplnit o dlouhodobé předpovědi vývoje počasí, což je například při uplatnění regulací velmi důležité,“ poznamenala Pudelová s tím, že v případě volby místa u gymnázia v Hejčíně se obává ovlivnění naměřených koncentrací emisemi z dopravy z nedalekého velmi frekventovaného dopravního křížení ulic Erenburgova, Na Šibeníku, Na Trati a Tomkovy ulice.

Město není na seznamu

Právě doprava zatěžuje ovzduší v Olomouci nejvíce. A v nadcházejících měsících lze čekat inverze a špatné rozptylové podmínky, kdy se škodliviny v ovzduší kumulují v přízemních vrstvách a naměřené koncentrace se místy překlenou přes limitní hodnoty.

Některé kraje v takovém případě od letoška přistupují k takzvaným regulacím. Bude Olomouc omezovat automobilovou dopravu?

„Opatření ve vztahu k mobilním zdrojům je založeno na účinném systému regulace dopravy, který by měl zahrnovat jak funkční objízdné trasy či případné převedení části přeprav na jiné druhy dopravy, například MHD, v předstihu informovat řidiče o jeho podrobnostech, například umístěním přechodného dopravního značení,“ uvedla Jitka Pudelová.

„Město Olomouc není v současné době uvedeno ve výčtu obcí, pro jejichž území by měly být vyhlašovány signály upozornění a regulace v případě vzniku smogové situace podle zákona o ochraně ovzduší a stejně tak není na území obce vyjmenován žádný významný zdroj znečišťování ovzduší, který by měl prokazatelný vliv na kvalitu ovzduší v lokálním měřítku,“ vysvětlovala.

Olomoučany mají informovat tabule i sms

Olomouc proto zatím nebude zpracovávat místní regulační plán. Nad rámec legislativy však plánuje společně s krajem vypracování Informačního a varovného systému pro informování obyvatelstva v případě zhoršené kvality ovzduší.

„Zatímco regulační řády se nařizují, v tomto případě by šlo o informaci směrem k občanům přes média, informační tabule ve městě, případě sms o inverzi a nadlimitních koncentracích škodlivin v ovzduší,“ uvedla Zuzana Ochmanová z odboru životního prostředí Olomouckého kraje.

Systém by podle jejích slov mohl fungovat již tuto zimu.

„Záleží, jak se k tomu postaví obce, na kterých bude zajištění lokální informovanosti obyvatel,“ podotkla.