Nic netušil. Voda v Domašově nad Bystřicí, kde stojí úpravna zásobující čtyři vesnice, je opět znečištěna. Od loňského léta už potřetí.

"Myslel jsem, že chtějí informovat o zvýšeném železe v pitné vodě, které máme dva týdny a kvůli kterému voda smrdí a nehodí se pít. Ne. Opět znečištění a voda už vůbec není pitná. A na celou obec mi zase dají jenom dvě cisterny! Hned jdu volat na vodárnu,“ zlobil se Repaň.

Mimořádná situace

V kopcích nad Šternberkem naposledy šlapali k cisternám v březnu poté, co kvalitu vody zhoršil tající sníh. Vloni nebyla voda z kohoutků k pití několik dní uprostřed léta. Nejen v Horní Loděnici, ale i v Jívové, Hraničných Petrovicích a Domašově nad Bystřicí.

„Po deštích došlo k zákalu v řece a úpravna byla mimo provoz. Jelo se na akumulace – využívala se voda ve vodojemech. Dnes to chtěli spustit, ale stále je tam znečištění. Protože ve vodojemech to jde dolů, bude se muset vyhlásit mimořádná situace,“ vysvětloval po 14.hodině Jiří Kožušníček, technický náměstek Vodohospodářské společnosti (VHS) Olomouc, které patří skupinový vodovod v Domašově a tamní úpravna.

Ujistil, že Moravská vodárenská co nejdříve dodá do obcí cisterny. Na těch budou místní závislí do doby, než se parametry pitné vody, na kterou se upravuje povrchová voda z řeky Bystřice, nedostanou pod limit.

Kožušníček se obává toho, že v oblasti zásobené z domašovské úpravny se může situace zhoršovat i v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

„Začalo masivní kácení napadených stromů, odkryly se obrovské plochy a v tu chvíli bude jakýkoliv déšť splachovat hrabanku a vše do údolí, do řeky,“ uvedl.

Mnohaleté a bezvýchodné hledání

Mikroregion spolu s VHS hledá, jak lidem zajistit kvalitní zdroj vody z podzemí.

„Obrátili jsme se na odborníka, aby nám zpracoval studii proveditelnosti pro realizaci jímacích vrtů. Tu máme. Obcím chceme pomoci,“ sdělila starostka Moravského Berouna Zdenka Szukalská, jak se do mnohaletého a zatím bezvýchodného hledání vložil Mikroregion Moravskoberounsko.

VHS předložilo dvě varianty. „Musí se najít jedna reálná, zejména finančně. Obce přispějí minimálně na vrty, požádají o dotace,“ dodala Szukalská s tím, že varianta, která se rýsuje v oblasti Hraničných Petrovic vypadá slibně.