Stavět by se mělo začít letos na podzim.

„Hlavními prostory centra budou testovací sportovní hala a testovací vodní nádrž. K dispozici budou také prototypové dílny a kanceláře," vyjmenoval tajemník fakulty Pavel Král. Celkové náklady na vybudování a zařízení Kinantropologického centra činí 160 milionů korun.

Vizualizace nového centra zaměřené na přenos výsledků výzkumu o pohybu člověka do praxe v Olomouci-Neředíně

„Před několika dny jsme obdrželi závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 120 milionů z Operačního programu Podnikání a inovace, zbylých 40 milionů zaplatí Univerzita Palackého z vlastních zdrojů," doplnil Král.

Vizualizace nového univerzitního kampusu v Neředíně

V budoucnu by aplikační centrum mělo být propojeno se stávající budovou Centra kinantropologického výzkumu, jejíž rekonstrukce a dostavba je dalším významným prvkem rozvojového plánu fakulty a zamýšleného kampusu Neředín. 

Zdroj: Youtube