„Jde o tradiční obory, které už bohužel ztrácejí v naší době místo a pomalu vymírají,“ vysvětlila Zdeňka Frištenská, vedoucí Muzea Litovel. Akce Oživlá řemesla se tady konala už potřinácté.

I letos si mohli návštěvníci některá umělecká řemesla sami vyzkoušet. K práci jim hrála cimbálovka Hanácká mozeka Litovel. Největší zájem byl o lití olova, vánoční tradici, která už z většiny českých domácností vymizela.

„Zepředu Věstonická venuše, zezadu spíš jako sumec,“ pomáhal řemeslník uhádnout, co si lidé z olova vytvořili.

Kromě profesí, které dobře pamatují starší generace, se v muzeu objevila i řemesla novější.

„Naší vizí bylo ukázat klasická řemesla, ale doba si žádá své, proto jsme do muzea přivedli i ta modernější, třeba vyrábění z korálků,“ vysvětlila Zdeňka Frištenská. Nechyběl ani perníkář, řezník nebo třeba košíkář. Děti si mohly vyzkoušet třeba psaní husím brkem.

Dospělí zase obdivovali přesné pohyby Miluše Hlavinkové, když roztočila svůj hrnčířský kruh.

„Jako jedna z mála, kteří k nám dnes do Litovle dorazili, se svým řemeslem živí. Pro většinu lidí je to spíš koníček,“ řekla Zdeňka Frištenská.

„O to více si vážíme, že k nám ochotně váží cestu, aby lidem ukázali, jak se dříve žilo,“ uzavřela.