V Olomouckém kraji si mohou lidé v pátek vybírat ze 74 kostelů, kaplí a sakrálních objektů, které budou ve večerních hodinách otevřené pro veřejnost.

V některých z nich zároveň proběhnou koncerty, mše, rozjímání a prohlídky s výkladem.

V Olomouci bude tentokrát otevřená biskupská kaple Narození Páně v arcibiskupském paláci. Lidé se do ní dostanou po předchozí rezervaci místa na www.nockostelu.cz, prohlídky jsou v půlhodinových intervalech. Barokní kaple se nachází v druhém patře paláce. Dochovala se v ní původní valená klenba s výsečemi a je opatřena původní plastickou výzdobou ve štuku. Ta je dílem italských umělců Baldasare Fontany a Inocence Montiho.

Kaple coby místo svěcení biskupů

Kaple se stala místem svěcení pomocných biskupů, křtů a sňatků významných osobností nebo příbuzných biskupů. V „domácí“ kapli olomouckých arcibiskupů je denně sloužena mše svatá. Roku 1949 v ní přijal tajné biskupské svěcení pozdější arcibiskup pražský František kardinál Tomášek, od jehož narození letos uplynulo 120 let. V kapli bude mimořádně vystavena hlava Krista vyrobená ze soust dvanácti vězňů komunistického režimu, kterou arcibiskupství věnoval Jan Janků.

V pátek bude od 18 do 23 hodin možné navštívit také kapli Božího milosrdenství v prostorách Arcidiecézní charity Olomouc. V moderním prostoru, který byl dokončen v roce 1999, návštěvníci objeví nejrůznější symboly.

„Součástí výzdoby kaple bývá fotografie s námětem charitní služby potřebným lidem, ta se každý rok mění. Letos bude k vidění snímek zaměstnanců Charity Luhačovice, který výstižně vystihuje nedávnou vlnu solidarity. ´Rouškovníky´ zřejmě zůstanou v paměti nás všech navždy,“ sdělila Dagmar Jurčíková z olomoucké Arcidiecézní charity.

V Plumlově i na věž

Návštěvníci, kteří zavítají do kostela Nejsvětější Trojice v Plumlově mohou v době od 19.30 do 22 hodin vystoupat na věž a prohlédnout si okolí z výšky.

Bohatý program s vernisáží výstavy, společným zpíváním, komentovanými prohlídkami a modlitbami bude připravený v přerovském kostele Českobratrské církve evangelické a v kostele stejné církve v Šumperku.

Ve Šternberku je v modlitebně farního sboru Evangelické církve připraveno zpívání s dětmi, čtení pohádek Boženy Němcové nebo ztišení při varhanní hudbě. Podrobné informace o všech přístupných kostelích a doprovodných akcích jsou k dispozici na www.nockostelu.cz. 

Výběr z otevřených kostelů na Olomoucku
Olomouc - biskupská kaple Narození Páně v arcibiskupském paláci
Olomouc - Svatý Kopeček – kaple Ducha Svatého v hospici
Olomouc - pravoslavný katedrální chrám svatého Gorazda
Olomouc - modlitebna bratrské Jednoty baptistů (bývalé kino Lípa)
Křelov Břuchotín – kostel svatého Jiljí
Bouzov – hradní kaple svaté Alžběty
Horka nad Moravou – kostel svatého Mikuláše

Otevřené kostely na Prostějovsku
Držovice, filiální kostel sv.Floriána
Jesenec, kostel sv. Libora
Konice, kostel Narození Panny Marie
Mostkovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Plumlov, kostel Nejsvětější Trojice
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Prostějov, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické
Ptení, kostel sv. Martina
Stínava, kostel Povýšení sv. Kříže
Stražisko, kostel Andělů Strážných
Suchdol-Jednov, kostel Navštívení Panny Marie

Otevřené kostely na Šumpersku
Branná, kostel sv. Michaela Archanděla
Jedlí, kostel sv. Jana Křtitele
Kopřivná, kostel Nejsvětější Trojice
Lesnice, kostel sv. Jakuba
Rohle, kostel sv. Martina
Ruda nad Moravou, kostel sv. Vavřince
Štíty-Crhov, kaple sv. Cyrila a Metoděje
Šumperk, kostel Českobratrské církve evangelické
Zábřeh na Moravě, kostel sv. Barbory
Zábřeh na Moravě, kostel sv. Bartoloměje

Otevřené kostely na Přerovsku a Hranicku
Brodek u Přerova, kostel Narození sv. Jana Křtitele
Citov, kostel sv. Jiří
Černotín, kostel sv. Cyrila a Metoděje
Hranice-Drahotuše, Husův sbor
Hranice-Drahotuše, kostel sv. Vavřince
Kojetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba
Potštát, farní kostel sv. Bartoloměje
Potštát, hřbitovní kostel Panny Marie Nanebevzaté
Potštát-Boškov, Kostel sv. Máří Magdalény
Potštát-Lipná, kostel sv. Jana Křtitele
Přerov, kostel Českobratrské církve evangelické
Přerov, kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí
Přerov, kostel sv. Michala
Přerov, kostel sv. Vavřince
Přerov, modlitebna CASD
Přerov, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Rokytnice, kostel sv. Jakuba Staršího