To je výčet z programu středeční akce s názvem Den Dunaje, která se uskuteční od středeční desáté hodiny dopolední v Korunní pevnůstce.

„Den Dunaje připomíná skutečnost, že byla dne 29. června 1994 podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat řešení závažných problémů v povodí. V roce 2003 se zrodila myšlenka oslavit a popularizovat Dunaj a vznikl Den Dunaje. Tímto dnem vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje symbolicky 29. červen. Den Dunaje se od té doby slaví v České republice a v mnoha dalších zemích povodí Dunaje," uvedla Jitka Novotná za organizátory akce, která je určená nejen pro školáky, ale i pro širokou veřejnost.

Pro letošní oslavy byla v tuzemsku vybrána právě Olomouc.

„Povodí Dunaje zaujímá 24% území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky," uzavřela Novotná. (wja)