Odebrané vzorky bude zkoumat olomoucká veterinární správa.

Podle předběžných odhadů mohlo jít o kombinaci několika faktorů, které způsobily různá stádia otravy a následně i smrti uvedených chráněných živočichů.

„O tom, že tady uhynuli raci jsme se dozvěděli dneska. Kolem jsou chovné potoky na pstruhy, v nich jsem osobně žádného raka neviděl. Ti jsou níže v potoku, který vtéká do řeky Bystřice. Raci jsou nejcitlivější na čistou vodu. K jejich vytrávení stačí velice málo," řekl v pátek Josef Sláma, obyvatel chatové osady Dolní Vinohrádky, která leží v lokalitě, poblíž které došlo k úmrtí dnes již vzácného živočicha.

Zmínil, že chataři mají u svých obydlí většinou staré septiky.

„Osada funguje od roku 1900 a žije zde hodně důchodců, kteří již nemají možnost septiky upravit. Dojíždí sem fekální vůz, který jímky vyčerpává. Nikdy zde k žádné havárii nedošlo a septiky za úhynem raků určitě nebudou," poznamenal Sláma.

Podle informací od starosty Hluboček Iva Černíka na úhyn vodních živočichů upozornili policii sami chataři. Na místo se ve čtvrtek vydali společně s hasiči i rybáři.

„Prošli jsme zhruba kilometr, kilometr a půl toku, kterému pracovně říkáme Véskovský potok. Jedná se o chovný pstruhový tok. Posbírali jsme asi tři stovky raků, které jsme našli v různém stádiu. Samotný počet nás velmi překvapil, bylo jich tam hodně. Devadesát procent bylo převrácených břichem nahoru. Někteří měli upadaná klepeta, jiní měkký krunýř. Část se po přesunu do Bystřice vzpamatovala," uvedl Martin Šípek, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu ve Velké Bystřici.

Hnojivo, postřik, nízký tlak?

Podle jeho slov mohlo jít o kombinaci několika faktorů, které za nešťastnou událostí stojí.

„Mluvil jsme s pánem, který zde raky vysazuje. Vzhledem k tomu, že pstruzi neutrpěli žádnou újmu, muselo jít o rychlou havárii, která se podepsala pouze na racích. Mohla se sem například dostat hnojiva z okolí, někdo mohl v blízkosti dělat například postřik stromů, nízký tlak zase mohl způsobit úbytek kyslíku ve vodě. Těžko odhadnout… Rak je velice citlivý tvor na znečištění. Každopádně pohled na zuboželá zvířata zabolí u srdce každého, kdo má k přírodě blízko," podotkl hospodář Šípek.

Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která se na místo vydala v pátek.

„Předjednali jsme postup a věc je v šetření. Pracovníci udělali na místě šetření, které na první pohled neodhalilo možnou příčinu. Hrubým odhadem se jednalo o úhyn 250 raků říčních. Vzorky živočichů i vody jsou na rozboru veterinární správy. Na základě jejich výsledků budeme celou situaci vyhodnocovat," uzavřela Jana Bernátová, vedoucí oddělení ochrany vod olomoucké ČIŽP.