V minulosti sepsali v městské části dvě petice a nakonec dosáhli toho, že město nechalo v Tomkově ulici namalovat přes silnici pruhy.

Druhý přechod lidé požadovali na Mrštíkově náměstí.

Důvodem byly i obavy, že při opravě mostů v Komenského a Masarykově ulici budou řidiči volit objízdnou trasu právě přes Hejčín.

„Přechody nám slíbili dva. Na druhý však dosud nedošlo, prý neodpovídá normám. My jsme ho nicméně nepožadovali nutně v zatáčce u kasáren, ale někde u náměstí, protože lidé potřebují chodit do ulice Jarmily Glazarové, přibylo tam hodně obyvatel," řekl člen komise městské části Aleš Vánský.

Místní například navrhují zmenšit parkoviště před kasárnami o dvě místa.

„Je na pozemku města, není armády. Kapacita nevyužívaného obřího krytého parkoviště v areálu kasáren je naprosto dostačující a plně by pokryla i zrušení celého parkoviště, které je ne zcela šťastně umístěno," dodal Vánský.

Další zásahy do území

Magistrát se možností vybudování přechodu zabýval v uplynulých letech.

„Jeho umístění bylo problematické vzhledem ke stávající zástavbě a dodržení souvisejících normových předpisů. Je možné, že si vyžádá další zásahy do území a tím i návazné investice," sdělila vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD Petra Pospíšilová. Dříve vedla odbor dopravy, ten však zanikl.

Od letošního roku převzal agendu dopravního značení odbor koncepce a rozvoje. Tam nicméně žádost o zřízení přechodu na Mrštíkově náměstí nedorazila. Úředníci se přesto chtějí situací zabývat.

„V daném úseku komunikace je třeba vyhodnotit intenzitu dopravy a chodců, rozhledové podmínky a podobně. Na základě těchto průzkumů se rozhodne, zda je požadavek opodstatněný," uvedl za odbor Martin Luňáček, který má na starosti koncepci dopravy.

Pokud magistrát uzná, že přechod chybí, dostanou požadavek spolu se seznamem dalších požadavků na stůl radní před sestavováním rozpočtu na příští rok.