Doufají proto, že investor nekopne do země před schválením nového územního plánu Olomouce. Ten by totiž, na rozdíl od dnes platného, zastavění úzkého pruhu zeleně neumožňoval.

Autor záměru Ladislav Opletal označuje jejich argumenty za zavádějící. Ať tak, či tak, územní řízení už se rozběhla.

Za minulých dvacet let vyrostlo v sousedství malého panelového domu, kde František Hubáček skoro čtyři desetiletí žije, několik bytových terasových domů.

Zatím poslední by se měl postavit na úzkém pásu zeleně jemu pod okny.

Místo plánovanbé zástavby v ulici Jarmily GlazarovéHubáček, zástupce loni sepsané nesouhlasné petice se sto padesáti podpisy, kromě obav ze zhoršeného bydlení přidává jako argument proti i ekonomickou nevýhodnost pro město.

„Při psaní petice jsme se dozvěděli, že existuje smlouva o smlouvě budoucí mezi městem a firmou pana Opletala. To jsme vůbec nevěděli. Posílali jsme dopisy na radnici, aby ji neprodlužovali. Všechno hodili za hlavu. Vystoupil jsem proti tomu na zastupitelstvu, protože nikde se nedá najít ekonomické hodnocení akce. Když to město převezme, bude se do nekonečna starat o komunikaci a zelené plochy," vytýká radnici František Hubáček.

Pod dohodou prodlouženou dodatkem do konce roku 2014 je podepsaná společnost Arpro.

„S městem má uzavřenou smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy. Do majetku města tedy po výstavbě přejde komunikace, veřejné osvětlení a chodník," sdělila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Petici podpořil i rektor

František Hubáček chodí pravidelně na magistrát, aby měl přehled, jak se situace vyvíjí.

„Pan Opletal chce začít stavbou příjezdové silnice. Nedostal však souhlas majitele sousedního pozemku, aby ji přes něj mohl vést. Má ale i návrhy, jak to udělat," sdělil Hubáček. Podle něj chce investor cestu táhnout kolem stromu na hranicích pozemků. Nemyslí si však, že se to povede, aniž by nepoškodil kořeny.

V petičním výboru byl i rektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň. Že by ale chtěl své funkce jakkoli využít, odmítá. Se stavbou nesouhlasí ani členové komise městské části Hejčín, která slouží jako pojítko mezi občany a vedením města.

„Obyvatele jsme podpořili. Nechtějí se dívat novým nájemníkům do oken, která by měli pár metrů od domu. Pokud by to město povolilo, radost bychom z toho neměli, protože už je tam bytů tak akorát. Mělo by to zůstat v rozumné poloze, kdy má každý ještě své soukromí," přidal svůj pohled předseda komise Milan Novotný.

Nejcitlivější varianta

Autor projektu Ladislav Opletal námitky z petice odmítá jako nepravdivé. Například co se týče šířky současných pozemků.

„Vzdálenost mezi panelovými domy a kaskádovým domem je pětapadesát až šedesát metrů, a ne pouze čtyřicet metrů, jak uvádějí. K zastínění pokojů v panelových domech v žádném případě nedojde, protože vzdálenost mezi navrženými rodinnými a panelovými domy je dvacet až třiadvacet metrů," sdělil Opletal.

Dodal, že jako clona mezi domy má navíc sloužit stávající a vysázená zeleň.

„Umístění nízkých rodinných domů v tomto území je nejcitlivější variantou výstavby ve vztahu k bezprostřednímu okolí, která definitivně dořeší celou lokalitu. Dříve zde bylo zanedbané území plné náletů a rumištních společenstev, které již dvacet let investor ve vlastní režii udržuje," podotkl architekt.

Nový územní plán s domy nepočítá

Jestliže chce Ladislav Opletal domy postavit, měl by to stihnout ještě v době, kdy platí současný územní plán.

Ten nový by, v dnes navrhované podobě, stavby neumožňoval, v místě by byla klidová zóna.

Kvůli množství připomínek, z nichž jedna šla také od příbuzných Ladislava Opletala, majitelů pozemků, na kterých by se stavělo, nařídil magistrát nové veřejné projednání budoucího plánovacího dokumentu.

Odehrát by se mělo na podzim. Nový územní plán by mohl být odhlasovaný mezi začátkem příštího roku a jarem.