Před oltářem bude umístěna fotografie Václava Havla a olomoucký arcibiskup povede mši svatou, při níž se přítomní budou modlit za prvního českého prezidenta.

„Lidé, kteří by přímo v katedrále chtěli připojit svoji kondolenci, budou mít možnost. U oltáře svatého Jana Sarkandera umístíme kondolenční listiny,“ sdělil kněz římskokatolické farnosti svatého Václava Ladislav Švirák.

Katedrála nebude mít žádnou speciální smuteční výzdobu, ale bude uchován její adventní ráz. „I pohřební liturgie si zaslouží střízlivost a skromnost,“ poznamenal dómský farář.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner v neděli připojil reakci na úmrtí Václava Havla a zavzpomínal na osobní setkání s bývalým prezidentem:

„Ve chvíli zármutku na smrtí pana Václava Havla myslím s velkou vděčností na mnoho věcí, které tento velký muž vykonal pro náš národ, pro naši společnost, pro její svobodu a demokracii. Vzpomínám také na různá osobní setkání, která ve mně zanechala dojem člověka odvážného a laskavého, který nežil pro sebe, ale pro druhé, pro společné dobro. Proto měl schopnost přitahovat a vést. Myslím na něj také v modlitbě a prosím za to, aby tento usilovný hledač svobody, pravdy a krásy zakusil šťastné setkání s Boží láskou na věčnosti. Vždyť v nejdůležitějších okamžicích novodobých dějin naší země dovedl v mnoha lidech probudit víru, že pravda a láska zvítězí.“

Mše za Václava Havla se budou sloužit i na dalších místech Olomouckého kraje. Například ve Šternberku je připravena na pátek.

„V 18 hodin. Při mši svaté na Václava Havla zavzpomínáme," uvedl ze šternberské farnosti Marián Marghold. Mše bude v chrámu Zvěstování Panny Marie.