Křížová cesta je věnována rodákovi Františku Flasarovi, jehož 115. výročí narození si letos obec připomíná. On sám totiž v minulosti vytvořil plastiky Křížové cesty. Sádrová zastavení jsou umístěna v kapli kostela sv. Alfonse. V sobotu si zde navíc mohli návštěvníci prohlédnout výstavu věnovanou tomuto malíři a grafikovi.

Kovářské práce a především návrh finální podoby nové Křížové cesty jsou dílem Jiřího Petráše - pravnuka Františka Flasara. „Všechno jsem samozřejmě dělal ručně. Můj praděda byl hrozný dříč, snažím se být aspoň z poloviny tak dobrý jako on,“ řekl Jiří Petráš při otevření Křížové cesty.

Slavnostního zpřístupnění a požehnání se účastnily desítky místních obyvatel. Po symbolickém přestřihnutí pásky jí požehnal farář Miroslav Bambuch. První cestu po čtrnácti zastaveních s ním prošla jak starší generace, tak ty nejmenší děti, které dorazily na klášterní zahradu společně s rodiči.

Projekt financovala obec za podpory dobrovolných přispěvatelů. „Dvanácté zastavení věnoval spoluobčanům Sbor dobrovolných hasičů Červenka,“ upozornil Jiří Petráš na štědrý dar. Řada těch, kteří se rozhodli přispět na Křížovou cestu, chce prý zůstat v anonymitě. Posílat peníze mohou lidé i nadále.

Robert Runták
Hnutí Společně jako nová olomoucká síla? Mají šanci, míní politolog
Příprava uzavírky na silnici mezi Olomoucí a Šternberkem v Týnečku
Silnici Olomouc - Šternberk zavře oprava mostu, auta budou jezdit "bokem"

Názvy 14 zastavení Křížové cesty v Července
1. Poslední večeře Ježíše s apoštoly
2. Ježíš se modlí na hoře Olivetské
3. Před velezradou – židé soudí Ježíše
4. Ježíš před Pilátem – před římským soudem
5. Ježíš bičován – trním korunován
6. Ježíš bere kříž – na Ježíše vložen kříž
7. Šimon pomáhá nést kříž
8. Ježíš se setkává s ženami
9. Ježíš přibit na kříž
10. Ježíš a kající lotr – Ježíš mu slibuje ráj
11. Maria a Jan pod křížem -
12. Smrt Ježíše – probodení kopím
13. Ježíš položen do hrobu - pohřeb
14. Zmrtvýchvstání – vychází z hrobu vzkříšen