„Očekává se výskyt velmi silných bouřek, ve kterých se může lokálně vyskytnout přívalový déšť s úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině a kroupy,“ varoval před polednem ČHMÚ.

Přívalový déšt

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy.

„Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ doporučil ČHMÚ.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Povodňová bdělost

Meteorologové proto současně vydali v části Olomouckého kraje povodňovou bdělost.

„V místě spadu výrazných srážkových úhrnů očekáváme prudké vzestupy hladin, zejména u menších toků. Výraznější odtoková situace nastane při intenzitě srážek 30 milimetrů za hodinu a vyšších. Nejvyšší vzestupy a rozvodnění budou na menších tocích a na svažitých terénech, kde hladiny mohou krátkodobě vystoupat na 2., eventuálně i 3. stupně povodňové aktivity. Situaci budeme nadále monitorovat,“ sdělil ČHMÚ.

V Olomouckém kraji od 12. do 20. hodiny platí varování před vysokými teplotami, které půjdou nad 31 stupňů Celsia. Lidem hrozí při vysoké teplotní zátěži nebezpečí přehřátí a dehydratace.

Pozor na úžeh a úpal

„Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech,“ doporučil ČHMÚ.

Podle předpovědi pro Olomoucký kraj mohou teploty v nižších polohách dosáhnout až 34 stupňů Celsia, na horách budou maxima 24 až 28.