„Objekt jsme vyklidili a v tuto chvíli jednáme se dvěma zájemci, z nichž jeden by chtěl zřídit potraviny a další širší sortiment smíšeného zboží," informoval majitel objektu Jan Vaculík.Majitel někdejší výrobny olejů v Horní Loděnici vyklidil vydražené prostory a jedná se zájemci o zřízení prodejny potravin.

„Máme sice rozdílné pohledy na cenu, ale to je vždy. Včetně úprav, které budou zapotřebí, to odhaduji na dva, tři měsíce a mohlo by být otevřeno," dodal.

Jedním ze zájemců jsou vietnamští obchodníci. Právě ti by chtěli nabídnout pestřejší skladbu zboží a s majitelem jednají i o možném nájmu a následném odkoupení, čímž by se otevření provozovny mohlo uspíšit.

Podle starosty Gustala Repaně je dobře, že prázdné nebytové prostory u hlavního silničního tahu najdou využití.

„Dříve tu byly tři obchody. Dnes jeden menší. Otevřením smíšeného zboží by se služba lidem rozšířila," dodal s tím, že budoucí prodejnu potravin vedle motorestu mohli udržet i motoristé.