Ustavující zastupitelstvo tak měli v Bohuňovicích posunuté na čtvrtek 27. listopadu.

Obec povede Jiří Slepica za seskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice.

Dosavadní starosta Jiří Petřek ze stejného sdružení bude neuvolněným místostarostou.

Volby nového vedení obce odsunula stížnost na regulérnost komunálních voleb v Bohuňovicích. Žalobce se po volbách obrátil na olomouckou pobočku Krajského soudu v Ostravě.

Porušení volebního zákona ze strany starosty Jiřího Petřka viděl v tom, že starosta měl první den voleb údajně agitační projev v místním rozhlase a před vyhotovením zápisu o výsledku hlasování byl ve volební místnosti.

Navrhovatel také upozorňoval na nižší počet platných hlasů než při téměř shodné účasti v roce 2010.

Soud ale námitky neuznal. K tomu, že by řeč v rozhlase ovlivnila volby, nedostal žádné důkazy.

Přítomnost starosty ve volební místnosti při sčítání hlasů se neprokázala, stejně jako to, že by měl zasahovat do procesu.

Ani rozdílný výsledek od posledních voleb nevzal jako vadu.

„Namítaný nevelký rozdíl je přirozeně vysvětlitelný a nebudí objektivní pochybnost," uvedla předsedkyně senátu Monika Javorová.

Starosta v reakci žádné právní kroky nepodnikl.

„Jak je vidět z textu žaloby, žalobci nešlo o neplatnost voleb, ale o příležitost, jak veřejně promluvit a možná mne vyprovokovat," uvedl Jiří Petřek.