„Zřejmě vlivem přívalových dešťů a povodní v červnu došlo ke zranění i u tohoto mláděte. Má poraněné křídlo. Vodáci našli mladou volavku na břehu a přivolali nás,“ popisoval Ondřej Csik, vedoucí pateřínské záchranné stanice.

Mládě má poraněné pravé křídlo, ale podle pečovatele se zotavuje velmi dobře. „Lepší se to. Je naděje, že bude létat,“ uvedl.

Péče o mládě tohoto největšího zástupce volavek v Evropě je podle Csika náročná. Zvíře se živí zejména rybami. „Zásoby máme, ale budu muset nějaké čerstvé plevelné ryby nachytat, abychom ji nasytili,“ usmál se ochranář.

Volavka popelavá je v České republice nejhojnější volavkou.