„Těmto dětem přípravná třída pomůže. Je to dobrá věc,“ míní Sylva Nerudová, ředitelka Základní školy Moravský Beroun, kterou navštěvuje více než 200 žáků.

V Moravském Berouně má letos odklad povinné školní docházky 19 dětí.

„Řešili jsme kapacitu mateřské školy, která je nedostačující. Část dětí by musela někam dojíždět, což jsem nechtěla. Návrh zřídit přípravnou třídu město podpořilo, stejně tak kraj a výhrady neměla ani hygiena,“ popisovala Nerudová.

Přípravná třída nebude suplovat činnost mateřské školy, která je podle zákona prvotně hlavní vzdělávací institucí v předškolním vzdělávání. Na základě speciálního školního vzdělávacího programu se budou pedagogové soustředit na vyrovnávání vývoje dětí s odkladem docházky s ohledem na jejich celkovou nezralost. „Žáci“ školní přípravky musejí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

„Rodičům jsme nabídli, že místo toho, aby děti zůstaly ve školce, mohou nastoupit do základní školy do přípravné třídy. Kapacitu jsme naplnili, za což jsem ráda. Nebudu zastírat, řada dětí je z romské komunity. Ceníme si toho, že rodiče jejich docházku do přípravné třídy podpořili,“ uvedla ředitelka.

Seznámení s opravdovou školou

V nové třídě stráví děti denně maximálně čtyři hodiny. Vedle hravých a pohybových činnosti se budou seznamovat s opravdovou školou a vyučovacími předměty.

„Školní vzdělávací plán pro tuto třídu nebude založen na tom, že by se učili jako prvňáci, ale základy už budou mít,“ popisovala Nerudová.

Rodiče, kteří chodí do práce, mohou umístit potomka v přípravné třídě do školní družiny. Budoucí prvňáček se také může stravovat ve školní jídelně. Pro část dětí ze sociálně slabších rodin již základní škola zařídila dotované obědy přes nadaci Women for Women, s níž dlouhodobě spolupracuje.

„Budou využívat školní tělocvičnu, sportovní halu. Dětem se bude věnovat speciální pedagog a podařilo se získat i jednoho asistenta pedagoga. Získají nejlepší základ, potřebné návyky a věříme, že ostatní děti brzy doženou,“ uvedla ředitelka berounské základní školy.