Po slibu, že bude hájit všechna práva univerzity, se v sále olomouckého Arcibiskupského paláce začala symbolicky psát nová kapitola v dějinách nejstarší vysoké školy na Moravě.

Krátce předtím složil veřejně svůj úřad jeho předchůdce Miroslav Mašláň.

Kromě nového rektora, který by měl na v roli prvního muže univerzity strávit čtyři roky, se slavnostního uvedení dočkalo také pět nedávno zvolených děkanů.

Funkční období Miroslava Mašláně se naplnilo na konci ledna tohoto roku. Jeho působení ve vedení univerzity ovšem nekončí.

„Stal se členem prorektorského týmu," informoval mluvčí Univerzity Palackého Radek Palaščák a doplnil, že funkční období pro Jaroslava Millera potrvá do 31. ledna 2018.

Tradice, excelentní věda a internacionalizace. To jsou hlavní principy, které považuje nový rektor za důležité.

„Chci uplatnit zkušenosti ze svého akademického působení na zahraničních univerzitách. Nejen důraz na excelentní vědu z Oxfordu, jak se také někdy Olomouci přezdívá, ale i neformálnost a civilnost z Perthu nebo vztah k ekologii z Münsteru," uvedl Jaroslav Miller.

Univerzitu Palackého v budoucnu vidí jako středně velkou, ale elitní. Kvalita se podle něj totiž neslučuje s masovostí.

Univerzita bude pod jeho vedením zvažovat také otevření poboček nebo kontaktních kanceláří například v Hongkongu, Pekingu, Kuala Lumpur či v destinacích ruskojazyčného prostoru.

Jaroslav Miller

 Jaroslav Millerstudoval historii a filologii na UP v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford

absolvoval řadu badatelských a pedagogických pobytů na světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Německu a Austrálii

obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel)
v r. 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville v USA
v r. 2010/2011 byl vybrán mezinárodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia v Perthu
v r. 2012 byl jmenován ambasadorem Fulbrightova programu v ČR
obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v r. 2005 R. John Rath Prize for Best Study in Habsburg History či Best Urban History Monograph Award
v r. 2008 vydalo britské nakladatelství Ashgate jeho monografii Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700.
v r. 2010 publikoval v New Yorku a Budapešti (spolu s László Kontlerem) monografii Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe
v r. 2012 byl jmenován profesorem historie; do ledna 2014 zastával funkci vedoucího katedry historie FF UP