Ve čtvrtek se zastupitelé sešli 
v zasedacím sále magistrátu, aby se s novou podobou územního plánu seznámili. Hlasovat o ní však budou až 15. září.

„Jsem rád, že územní plán bude schválen ještě v tomto volebním období. Může se zdát, že příprava trvala velmi dlouhou dobu, je ale potřeba vnímat, že jde o obrovské spektrum dílčích úkolů. Nebyla to vůbec jednoduchá práce, přišlo několik set námitek. Myslím, že schválení bude impul-sem pro další rozvoj našeho města," řekl olomoucký primátor Martin Major (ODS).

Co se děje kolem Šantovky Tower? S novým územním plánem je úzce spojená také budoucnost výstavby kontroverzní výškové budovy Šantovka Tower. Tu chce postavit investor nedaleko obchodní Galerie Šantovka v areálu bývalého závodu Milo. Nový plánovací dokument, který budou představitelé města řešit na podzim, dvaadvacetipatrovou nemovitost v ochranné zóně městské památkové rezervace postavit nepovolí. Podle dostupných informací územní řízení, ve kterém se ke stavbě vyjadřují například hasiči, majitelé sousedních objektů či památkáři, nebylo zahájené. Získání územního souhlasu je přitom klíčové pro další jednání, na jehož konci je povolení stavební. Zástupce investora se vyjádřit nechtěl. „Nebudeme nic komentovat, veškeré informace budou podávány formou tiskových zpráv," sdělil Juraj Aláč, mluvčí projektu Šantovka. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím redakce zjistila, že žádost podal na stavebním úřadě investor Office Park Šantovka v zastoupení společností Alfaprojekt Olomouc 13. května letošního roku. „Vzhledem k tomu, že dosud nebylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, neobdržel stavební úřad dosud žádné vyjádření od účastníků řízení," sdělila Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu. 
A o začátku procesu se od jara neobjevila zmínka ani na úřední desce magistrátu. Investor si administrativním kolotočem prochází již podruhé. Získání povolení vloni zhatilo odvolání Národního památkového ústavu. Ten nesouhlasil s městskými památkáři, kteří stavbě dali kulaté razítko. Nesouhlasili zejména s tím, že stavba neohrozí historické panorama města. Spor pak řešil Krajský úřad, který rozhodnutí městských památkářů zrušil. Celá věc se tak vrátila na začátek. Pracovníkům stavebního úřadu leží na stole také druhá žádost investora. Ta se týká výjimky v odstupech mezi stávajícími stavbami 
a stavbou navrhovanou. Projednání tohoto dokumentu také nezačalo. (wja)

Podle dostupných informací územní řízení, ve kterém se ke stavbě vyjadřují například hasiči, majitelé sousedních objektů či památkáři, nebylo zahájené. Získání územního souhlasu je přitom klíčové pro další jednání, na jehož konci je povolení stavební.

Zástupce investora se vyjádřit nechtěl. „Nebudeme nic komentovat, veškeré informace budou podávány formou tiskových zpráv," sdělil Juraj Aláč, mluvčí projektu Šantovka.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím redakce zjistila, že žádost podal na stavebním úřadě investor Office Park Šantovka v zastoupení společností Alfaprojekt Olomouc 13. května letošního roku. „Vzhledem k tomu, že dosud nebylo oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, neobdržel stavební úřad dosud žádné vyjádření od účastníků řízení," sdělila Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu. 
A o začátku procesu se od jara neobjevila zmínka ani na úřední desce magistrátu.

Investor si administrativním kolotočem prochází již podruhé. Získání povolení vloni zhatilo odvolání Národního památkového ústavu. Ten nesouhlasil s městskými památkáři, kteří stavbě dali kulaté razítko. Nesouhlasili zejména s tím, že stavba neohrozí historické panorama města. Spor pak řešil Krajský úřad, který rozhodnutí městských památkářů zrušil. Celá věc se tak vrátila na začátek.

Pracovníkům stavebního úřadu leží na stole také druhá žádost investora. Ta se týká výjimky v odstupech mezi stávajícími stavbami 
a stavbou navrhovanou. Projednání tohoto dokumentu také nezačalo.

Architekt k věci

Čekání na nový územní plán, jehož zadání bylo schváleno v roce 2009, se podle Pavla Grasseho, člena Klubu architektů Olomoucka 
a politického hnutí ProOlomouc, politici zkrátit nesnažili.

„Stavební zákon neurčuje maximální dobu schvalování územního plánu," uvedl odborník, který se podílel na územním plánu Českých Budějovic a byl hlavním architektem Šternberku či Českého Krumlova.

„Pokud by například byl nový územní plán podmínkou získání nějaké dotace, mohlo by se sejít mimořádné zastupitelstvo, odhlasovat ho a ihned začít pracovat na jeho změnách," nastínil možný scénář architekt. Poté, co zastupitelstvo schválí územní plán, zveřejní jej na vývěsce a po uplynutí čtrnácti dní vstoupí v platnost.

Šantovka Tower?

Asi nejsledovanější stavební záměr související s novým územním plánem je výšková stavba Šantovka Tower. Nový dokument totiž s jejím vybudováním nepočítá.

Na poloostrově po bývalé továrně Milo je v dohodě k návrhu územního plánu mezi ministerstvem kultury a ma-gistrátem stanovena maximální výška zástavby jednadvacet metrů, o pár desítek metrů blíže k centru třiadvacet metrů. „Výšková rezidenční dominanta maximální výšky 75 metrů v lokalitě Šantovka je z návrhu vypuštěna," stojí v dohodě.

Magistrát tyto požadavky v návrhu nového územního plánu zohlednil.

Podle Pavla Grasseho tak současné prodlužování schválení nahrává například těm zastupitelům, kteří chtějí aby Šantovka Tower byla postavena.

„Pro­jednaný územní plán by mohli schválit dnes, ale oni to udělají až v době, kdy třeba bude jisté, že Šantovka Tower získá územní povolení. To už nelze nově schváleným územním plánem zvrátit," poznamenal architekt s tím, že cesta ke stavbě dvaadvacetipatrové budovy by se otevřela.

Primátor reaguje

Primátor ale skryté pohnutky ve schvalovacím procesu odmítá.

„Tvrzení o účelovém natahování je absolutní nesmysl. Že příprava zabírá spoustu času, nebylo dáno naší leností, ale tím, že nový územní plán je komplexní projekt náročný na zpracování. Považuji to za přípravu na volební kampaň nově vzniknuvšího subjektu, který hodlá v komunálních volbách bojovat o přízeň Olomoučanů," řekl.

Martin Major očekává, že návrh nového územního plánu by na zastupitelstvu problémy přinést neměl.

„Územní plán určitě nebude schválen pouze silou koaličních stran. Ani bych si to nepřál. Od toho jsou semináře, kde se mohou zastupitelé ptát. Diskuze je velmi široká a možná i proto je čas trošinku delší než by byl, pokud bychom chtěli být maximálně efektivní," sdělil primátor.

Podpora komunistů

Podporu tak zřejmě najde 
i u opoziční KSČM, která podle šéfa jejího zastupitelského klubu nemá s přípravou potíže.

„Nyní přesně nevím, k čemu bychom měli výhrady. Vše projednáme na klubu a pak 
k tomu řekneme stanovisko. Myslím, že se proces přípravy územního plánu dělá řádně. Nechtěl bych nikomu podsouvat, že záměrně schvalování oddaluje," uvedl Petr Michálek.

Jak se nový územní plán dotkne Olomoučanů?

Oproti současnému přináší množství změn. Stanovuje například místa, kde mohou stát kempy či upravuje dopravní spojení 
v severních částech města. Z návrhu byly kromě výškové budovy Šantovka Tower vypuštěny také novodobé městské brány, které dosahují výšky čtyřiceti metrů.

Nový územní plán má zahrnout také stovky připomínek.

„Je spousta lokalit, jejichž majitelé se připravovali na jejich hospodářské využití a jednali s námi, kterým směrem mají své aktivity naplánovat. Týká se to výstavby nových domů, rozvoje průmyslu a podobně," uvedl primátor Martin Major.

Plán už nyní sklidil výtky pro svou složitost. Pokud se lidé nevyznají v jeho textové 
a výkresové části, mohou se prý dočkat nemilého překvapení.

„Dám příklad: V Hodolanech je na bývalém sokolském hřišti umožněna výstavba s výškovou hladinou 
v parametrech okolní zástavby. To si přečte majitel domku v sousedství. Při důkladném studování dokumentu tam ale lze postavit dominantu třikrát převyšující okolí, protože na jiné straně to bylo. Pro běžného člověka nevzdělaného v oboru je územní plán hodně skrytý. Nebyla snaha 
o zjednodušení," komentoval přístupnost dokumentu Pavel Grasse.

Spoluautor územního plánu Jakub Kynčl nesouhlasí. Už dříve uvedl, že chystaný plán má naopak oproti počáteční verzi jednodušší podobu a je pochopitelnější. Mimo jiné ubylo výkresů a přibylo barev značících možnosti využití různých ploch.

„Lidé rozporují věci, které v konceptu nikomu nevadily, což je pro mne jasný signál, že je to přehlednější," ře­kl.

Současný plánovací dokument Olomouce je z roku 1998, cena za jeho nahrazení se podle primátora ve výběrovém řízení pohybovala kolem deseti milionů korun. O schválení se už mluvilo v souvislosti s koncem loňského roku či letošními prázdninami.

Co je to územní plán?Územní plán je klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině, vysvětluje jeho význam webový portál Občanská společnost. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné. Dokument stanovuje priority, podle kterých se bude Olomouc dále ubírat. „Územní plán je politický nástroj města. Pokud bychom si řekli, že ho město nebude mít, řídí se obecnými podmínkami stavebního práva," řekl architekt a urbanista Pavel Grasse. Vedení radnice si od schválení slibuje kvalitní podmínky pro život ve městě. „Plán je jedním z motorů dalšího pokračování rozvoje města Olomouce," sdělil primátor Martin Major.