„Otevřeností vůči veřejnosti chceme dát najevo, že problematika se týká skutečně všech obyvatel města, nikoli jen politické reprezentace,“ uvedl primátor Martin Novotný (ODS). „Chceme, aby dokument, který nakonec vznikne, považovala za svůj co největší část obyvatel,“ sdělil.

Proč vůbec chce město vypracovat nový územní plán? Ten stávající totiž pochází z poloviny devadesátých let a už neodpovídá dnešním poznatkům. Taky se změnil stavební zákon.

„Na základě aktuálních potřeb nejrůznějších skupin jsme v něm do dneška museli provést 140 dílčích úprav,“ doplnil vedoucí odboru koncepce a rozvoje magistrátu Radek Dosoudil.

Právě proto, aby radnice předešla střetům a častým změnám v územním plánu, chce město dát maximální prostor veřejnosti. Strategický dokument podchytí na mnoho let dopředu potřeby obyvatel, ať už v oblasti bydlení, životního prostředí nebo volnočasových aktivit.

Příprava tohoto materiálu potrvá několik let, a proto by neměl odrážet pouze současný stav města, ale musí být nadčasový. „Měl by předběhnout trend vývoje o několik desetiletí,“ podotkl primátor.

Na kampaň spojenou s přípravou dokumentu radnice najala profesionály, kteří povedou s veřejností diskusi a budou ji průběžně informovat. „Uspořádáme sérii besed a konferencí. Během dvou týdnů také spustíme webové stránky věnované přípravě územního plánu,“ uvedl Pavel Vysloužil z agentury, kterou si město najalo.

Zapojit chtějí studenty, mládež i nejmenší obyvatele města. Názory veřejnosti bude radnice zjišťovat i formou anket, dotazníků a on-line diskusí.