Užívání dva roky starého systému od společnosti Fujitsu Technology Solution zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo práce podle něj porušilo zákon při zadávání veřejných zakázek.

Krajská pobočka úřadu práce v Olomouci se snaží změnu řešit, jak se dá.

„Zatím to zvládáme v rámci našich možností. O nějakém zpoždění výplaty je předběžné hovořit, protože situace se zlepšuje každou chvilkou, takže nemůžeme tvrdit, k jakému zpoždění, v jakých dávkách a v jaké oblasti by případně došlo," řekl ředitel krajské pobočky Jiří Šabata.

Dávky se většinou vyplácely kolem poloviny měsíce. Pokud by podle ředitele mohlo někde dojít k posunu v termínech, je to oblast podpory v nezaměstnanosti a hmotné nouze.

V pátek se v celé republice rozběhla školení, kde se zaměstnanci úřadu práce školí na obsluhování programů od společnosti OKsystem. S těmi se pracovalo předtím, mnozí úředníci však mezitím odešli.

„Co se týče naší pobočky, tak zaměstnanců, kteří se starším programem neumějí, je málo a vesměs jsou to všechno mladí šikovní lidé, kteří to i přesto zvládají," dodal Jiří Šabata.

Protože úřadu chybějí data za listopad a prosinec, probíhají jednání s firmou, která systém provozovala předtím.

Například krajská pobočka v Olomouci však všechny, kteří přišli po Novém roce, obsloužila.

Podruhé platí za stejnou chybu

Přechod na nový systém znamená pro Úřad práce ČR velkou komplikaci. Jeho zaměstnance čeká ověřování dat statisíců klientů.

„Podruhé naši lidé platí za stejnou chybu tehdejšího vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, které se rozhodlo v roce 2012 nahradit léta fungující a v praxi ověřené programy s mnohem větším záběrem hybridním modelem podpory výplaty sociálních dávek. Bez jakékoli přípravy a zkušebního provozu," připomněla generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková dva roky starou změnu, kdy programy kolabovaly a úředníci trávili v práci dlouhé přesčasy.

Na některých úřadech práce tak možná lidé nedostanou v následující době stejný prostor jako dosud.

„V tuto chvíli prosíme veřejnost o pochopení v případech, kdy bude nutné upravit na některých pracovištích dobu vyhrazenou pro osobní kontakt s klienty. Zaměstnanci ÚP ČR budou muset v několika příštích týdnech věnovat více času administrativě, aby se přechod a zejména převod dat podařil. Generální ředitelství i lokální pracoviště budou lidi o nutných opatřeních průběžně informovat," zmínila Marie Bílková.