"Písemné vyjádření soudu, který rozhodl v neprospěch úřadu práce jsme dostali nedávno. Teď se provede právní analýza a zhodnotí se celá záležitost, zda má smysl použít ještě nějaký mimořádný opravný prostředek,“ uvedl Karol Siwek, ředitel územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě, který olomoucký úřad práce hájil.

Ve více jak desetiletém sporu šlo o vlastnictví budovy, kdy byla zpochybňována kupní smlouva.

„Je to rozsudek, který platí a beru ho na vědomí. S novým vlastníkem se spojíme a budem mluvit i o tom, co jsme schopni akceptovat, co nám nabídne a co nabídneme my jemu,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Olomouci Roman Chlopčík.

Podotkl, že s vedením společnosti Prefa Tec by se měl setkat během následujících čtrnácti dnů.

Předseda představenstva akciové společnosti Prefa Tec Otto Strmiska potvrdil, že rozhodnutí soudu už dostal.

Důvodem, proč se o budovu s úřadem práce soudili bylo to, že podle tehdy platného obchodního zákoníku nemohla akciová společnost převést právo hospodaření na stát.

„Informoval jsem Ministerstvo práce a sociálních věcí a hledají se cesty, aby byl zabezpečen chod úřadu práce,“ uvedl Chlopčík a podotkl, že najít v Olomouci jiné vhodné prostory by nebylo jednoduché.