„Ve sporu jde ovlastnictví objektu, kdy je zpochybňována kupní smlouva. Soud rozhodl vneprospěch Úřadu práce a lze předpokládat, že nebude už žádný řádný opravný prostředek,“ potvrdil Karol Siwek, ředitel územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě, který olomoucký úřad práce hájil. „Teď čekáme na písemné vyhotovení, které bychom měli dostat nejdéle do třiceti dnů,“ dodalSiwek.

Stát koupil budovu dnešního úřadu práce vroce 1991od firmy Prefa za zhruba deset milionů korun.

„Až do roku 1996nebyly žádné problémy ve vztahu ktéto nemovitosti. Od roku 1996se však až do dnešních dnů táhne soudní spor. Je zřejmé, že je tam spousta nejasností, které se musí vysvětlit,“ uvedl ředitel Úřadu práce Olomouc Roman Chlopčík.

Předseda představenstva akciové společnosti Prefa Tec Otto Strmiska se kzáležitosti odmítnul blíže vyjádřit.

„Dokud nebudeme mít od soudu písemné vyjádření a dokud nedostanu vyjádření od akcionářů, tak ktomu nic neřeknu,“ uvedl Strmiska. Pouze vysvětlil, že se obudovu soudili proto, že podle tehdy platného obchodního zákoníku nemohla akciová společnost převést právo hospodaření nastát.

Úřad přitom do oprav a stavebních úprav budovy investoval spoustu peněz.

„Vzhledem ktomu, že úřad práce je vlastníkem budovy a je zapsán ivkatastru nemovitostí, tak se kbudově choval tak, jako se vlastník chová. Majetek zhodnocoval a udržoval vtakovém stavu, který odpovídá budově poskytující služby občanům,“ uvedl Chlopčík.

„Nedovedu ale říct, kolik jsme do budovy investovali, skládá se to zdesítky položek. Jakýkoli odhad by byl nepřesný,“ pokračoval.

Chlopčík tvrdí, že je zatím předčasné řešit otázku dalších kroků.

„Otázka soudního sporu je vždy nepříjemná, obzvlášť vpřípadě, že se jedná o sídlo úřadu práce. Nicméně do doby vyhotovení písemného rozsudku, vydání pravomocného rozhodnutí, je předčasné se zabývat tím, co bude. Situace však není taková, aby hrozilo, že by se služby poskytované uchazečům, zájemcům a široké veřejnosti vokrese Olomouc změnily,“ dodal ředitel Chlopčík.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika