Univerzitě Palackého chybí jednotný grafický styl. Tvrdí to Akademický senát, děkani i vedení univerzity

„Fakulty ani katedry Univerzity Palackého nejsou graficky jednotné a bylo by vhodné, aby univerzita vystupovala vizuálně pod jednou hlavičkou. Je to nezbytný krok, který následuje některé školy a instituce,“ řekl prorektor pro záležitosti vnějších vztahů Jakub Dürr. „Důležitá je ale i vnitřní komunikace mezi zaměstnanci, bez toho to nebude dobře fungovat. Té by jednotný design měl mimo jiné pomoci,“ dodal Dürr.

Jednotný styl se bude týkat stejného loga na vizitkách, obálkách nebo dopisech. Univerzita bude podle Dürra následovat trend, který je už v této době na zahraničních vysokých školách běžný. Týká se to i propagačních materiálů nebo označení budov, které by měly být označeny shodnými znaky. Do budoucna tak vedení univerzity předpokládá i spolupráci s městem, aby orientační styl univerzity byl propojený s orientačním stylem města.

V září by měla být vyhlášena soutěž na vytvoření manuálu jednotného stylu

Znak Univerzity Palackého z roku 1946 je tvořen gotickým štítem, který je vpravo nahoře vykrojený, nese zlaté iniciály UP a je lemován zlatým okrajem. Barva pole pak odpovídá barvám jednotlivých fakult a je ohraničena zlatým okrajem, pro znak rektorátu pak byla vyhrazena kobaltová modř. Na štít původně shora nasedala hlava Pallas Athény v přilbici s odkrytým hledím. Současná podoba hlavu řecké bohyně neobsahuje.