Den otevřených dveří na pěti fakultách nabídne budoucím posluchačům v době od 9 do 14 hodin informace všeho typu.

Návštěvníci také mohou zdarma využít speciální autobusovou linku, která je dopraví k univerzitním budovám po celém městě.

„Zájemci o studium mají šanci dozvědět se vše o podmínkách přijímacích zkoušek i samotného studia v Olomouci. Příchozí se mohou zeptat na vše, co je zajímá, a současně si na vlastní oči prohlédnout výukové prostory i laboratoře. Otevřeno bude také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání, kam budou mít v tento den uchazeči o studium volný vstup," uvedla tisková mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Během informačních bloků na každé fakultě budou zástupci vedení informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení a odpovídat na dotazy zájemců. Návštěvníkům budou k dispozici také studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Například na přírodovědecké fakultě si zájemci o studium budou moci kromě učeben prohlédnout i specializované laboratoře, v nichž se dělá špičková věda.

Spolu s fyziky můžou sledovat měření vlastností nanoelektronických součástek na skenovacím elektronovém mikroskopu nebo se seznámí s unikátním zařízením na sledování pohybu očí při práci s počítačem.

V případě dobrého počasí uvidí i dálkově řízené drony při fotografování krajiny nebo budou pozorovat Slunce.

„Mohou si také vyzkoušet práci s počítači Apple nebo se podívat na ukázky školních pokusů. Na filozofické a pedagogické fakultě si návštěvníci mohou vyzkoušet test studijních předpokladů. Měřicí přístroje, měření tělesného složení, test pro hodnocení úrovně motoriky i interaktivní kvíz zaměřený na životní styl českých dětí čekají na návštěvníky na fakultě tělesné kultury," doplnila mluvčí.

Podrobná nabídka studijních oborů i jízdní řád autobusu jsou k dispozici na webových stránkách www.studuj.upol.cz.

Pevnost poznání

Během Dne otevřených dveří UP se představí interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky.

Pro návštěvníky bude mít od 9 do 17 hodin otevřeno zdarma.

Animátoři seznámí zájemce s expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Více informací na www.pevnostpoznani.cz.

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zástupci Katedry křesťanské sociální práce poskytnou podrobné informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc, a o navazujícím magisterském studijním oboru Charitativní a sociální práce.

Filozofická fakulta (FF)

V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení fakulty, které budou paralelně na dvou místech fakulty:

V Křížkovského ulici 12, místnost 2.03 (2. poschodí) v časech 10.00–10.45 a 11.30–12.15 a na třídě Svobody 26, aula 2.31 (2. poschodí) v časech 10.00–10.45 a 11.30–12.15.

Příchozí zjistí podrobné údaje o studijních programech, jednotlivých oborech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám.

Uchazeči si mohou zkusit nanečisto napsat test předpokladů ke studiu na FF. Testování se uskuteční v Uměleckém centru UP (Univerzitní 3, místnost AM), a to v 9, 11 a 13 hodin, test potrvá 50 minut. K registraci je třeba se dostavit minimálně 15 minut před zahájením. Výsledky budou od 25. listopadu zveřejněny na webu Dne otevřených dvěří FF UP.

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Přírodovědecká fakulta uvítá návštěvníky v budově na třídě 17. listopadu 12, v Pevnosti poznání na třídě 17. listopadu 7 a v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum na Šlechtitelů 27.

Prostřednictvím videopřenosu budou moci nahlédnout i do laboratoře spektroskopických metod v budově Vědeckotechnického parku UP.

Informace o podmínkách přijímacího řízení, nabídce studijních oborů, uplatnění absolventů v praxi či možnostech zahraničních stáží poskytne vedení fakulty v aule na tř. 17. listopadu 12, (2. patro), a to v 9 a v 11 hodin.

Bližší informace o programu na jednotlivých katedrách na webu Dne otevřených dveří PřF UP.

Pedagogická fakulta (PdF)

Den otevřených dveří se uskuteční v hlavní budově na Žižkově náměstí 5. V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky se zástupci vedení v auditoriu fakulty, a to v časech 9–10 hodin a 12–13 hodin.

Referentky na studijním oddělení podají informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. Zájemci si budou moci vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto, který si sami vyhodnotí.

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Informační bloky se uskuteční v aule fakulty, v 10 a ve 12 hodin. Pro zájemce fakulta připravila také zajímavý doprovodný program:

Prohlídka AC BALUO: Fakulta zve k prohlídce prostor aplikačního centra BALUO ještě před jeho oficiálním otevřením. Začátky prohlídek v 10, v 11 a 13 hodin. Maximální počet je 25 osob na jednu prohlídku.

Eye tracker: Tento unikátní přístroj snímá a analyzuje vizuální informace. Detekuje pohyb očí a pomocí externích kamer zobrazí, na co se lidé dívají.

Test MABC: Návštěvníci si mohou vyzkoušet test pro hodnocení úrovně motoriky určený pro děti ve věku 3–16 let.

Rekola: Zájemcům představíme unikátní systém bikesharingu, tedy sdílení růžových kol.

Fitronic: Počítačově řízený reaktometr Fitronic určený pro měření různých druhů reakcí na různé podněty uchazečům ukáže, jaké jsou jejich reakční schopnosti.

Optojump: Optický systém Optojump je určen pro analýzu chůze, běhu nebo výskoku.

Radost z pohybu: Portál www.radostzpohybu.cz je zaměřen na podporu pohybové aktivity a aktivního životního stylu. Zájemci si mohou zkusit pohybově-vědomostní kvíz; zjistit, kolik ujdou po fakultě kroků nebo otestovat svou pohybovou zdatnost se systémem Indares.com.

Měření tělesného složení: Měření tělesného složení prostřednictvím metody bioelektrické impedance na přístroji InBody 720. Kdo bude chtít, zjistí, jaký je v jeho těle poměr svalové, tukové hmoty a vody.

Zátěžové testování

Analýza zatížení nohy při chůzi

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Fakulta pořádá den otevřených dveří pouze v lednovém termínu, nicméně v listopadovém termínu mohou zájemci od 9 do 14 hodin navštívit studijní oddělení FZV na tř. Svobody 8, kde jim studijní referentky poskytnou informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení apod.