„Pořádáme tu slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů na filozofické fakultě. Jde o studenty, kteří absolvovali státní závěrečné zkoušky v letošním lednovém termínu. A je tu zhruba stovka absolventů od lingvistických jazykových oborů až po společensko-vědní disciplíny, jako je filozofie, politologie, sociologie a andragogika,“ řekl Dušan Šimek, proděkan pro organizaci a rozvoj na filozofické fakultě.

 

Externí odkazy na informace o FF UP Olomouc:

Internetová stránka Filozofické fakulty UP

Portál absolventů UP