Zájemci se tak mohou přihlásit například na Cyrilometodějskou fakultu, která ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Caritas vypisala obory Charitativní a sociální práce či Sociální a humanitární práce.

„Zájemci si mohou elektronicky podávat přihlášky do 31. července. Přijímací zkoušky se budou konat koncem srpna,“ uvedla vedoucí studijního oddělení fakulty Jana Zajacová. Pokud se chtějí uchazeči o vysokoškolské studium na tento obor přihlásit, musí si pak zároveň podat klasickou tištěnou přihlášku i na vyšší odbornou školu.

Zájemci o bakalářské obory matematiky, chemie nebo například geologie či magisterské programy z informatiky, fyziky nebo aplikované matematiky na přírodovědecké fakulty mají čas podat přihlášku prostřednictvím internetu až do 15. srpna.

„Máme ještě volná místa, protože o matematické, fyzikální nebo třeba chemické obory je menší zájem. Víceméně každý rok vypisujeme ještě druhé kolo přijímacího řízení,“ uvedl proděkan přírodovědecké fakulty Josef Molnár.

Další olomoucké fakulty – právnická, pedagogická, lékařská, filozofická či tělesné kultury – druhé kolo přijímaček nepořádají. Přesto mají zájemci o studium ještě jinou šanci: na nové fakultě zdravotnických věd.

„Zájemci se k nám mohou hlásit na nově akreditovaný studijní obor Porodní asistentka. Je určený pro porodní asistentky, které už mají dva roky praxe,“ doplnila Alina Antošová, vedoucí studijního oddělení fakulty. Termín pro zasílání vyplněných tištěných přihlášek je do 1. srpna a přijímačky se pak budou konat 28. srpna.

Více informací najdete na www.upol.cz.