Pomyslným vyvrcholením oslav se stane Reprezentační ples univerzity, Akademické dny se uskuteční od 20. do 25. února.

„Každoroční součástí Akademických dnů je i rozeznění zvonů olomouckých kostelů a to odpoledne 21. února. Právě zvony zvěstovaly Olomoučanům před šestašedesáti lety, že byl před několika minutami přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity,“ přiblížil symboliku jednoho z bodů programu Radek Palaščák, vedoucí oddělení komunikace UP.

Akademické dny však začínají už o den dřív a to akcí Daruj krev s rektorem, jejímž cílem je podpora myšlenky bezplatného dárcovství krve.

„V loňském roce jsme „organizované“ darování krve pořádali vůbec poprvé za účasti zhruba dvacítky pravidelných dárců i prvodárců z řad vedení univerzity, pedagogů i studentů,“ poznamenal Palaščák.

Středeční dopoledne bude patřit jednomu z nejvýznamnější českých vědců na poli fyzikální chemie, profesoru Pavlu Hobzovi.

Přerovský rodák a držitel ocenění Česká hlava za rok 2008, jež je českou obdobou Nobelovy ceny, promluví na téma Kovalentní a nekovalentní interakce v přírodních vědách v rámci výroční Fischerovské přednášky.

Přednáška se uskuteční ve středu 22. února od 11 hodin v Aule Přírodovědecké fakulty a bude přístupná široké veřejnosti.

„Celý záznam setkání s touto jedinečnou osobností české vědy chystáme vydat také na DVD,“ upřesnil Palaščák.

Přírodovědecká fakulta bude o dva dny později hostit také šestý ročník Kartografického dne v Olomouci.

Ani letos nezůstane program Akademických dnů ochuzen o slavnostní předávání ocenění autorům monografií a mimořádných publikačních počinů z řad akademiků a studentů univerzity. Rektor Miroslav Mašláň ocení jejich práci ve čtvrtek 23. února v Aule Právnické fakulty.

Škola hrou

Široké veřejnosti je pak především určená akce Schola ludus, kdy jednotlivé ústavy Fakulty zdravotnických věd představí všem zájemcům svou činnost v duchu motta „škola hrou“.

„Návštěvníci si budou moci vyzkoušet s pomocí „simulátoru seniora“ pohyb při omezeném zrakovém vnímání či ztuhlosti kloubů nebo simulátor těhotenství. Neméně zajímavým programem je exkurs na pracoviště radiologické kliniky a poznávání rentgenových snímků, možnost nechat si změřit tlak nebo absolvovat test inteligence,“ přiblížila program Scholy ludus Šárka Ježorská, přednostka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd.

Akce se uskuteční v pátek 24. února v areálu Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Vyvrcholením týdenních oslav se stane tradičně Reprezentační ples Univerzity Palackého s TOP Bandem a sólisty v hlavním sále Regionálního centra Olomouc a cimbálovou muzikou Strážničan v Atriu.

Více informací zájemci najdete na www.akademickedny.upol.cz