„Na dnešek připravila filozofická fakulta od 17 hodin virtuální Den otevřených dveří. Návštěvníci se dozvědí vše podstatné o studijních oborech, náležitostech elektronické přihlášky nebo požadavcích k přijetí na školu ve virtuálním světě Second Life,“ uvedl redaktor informačních materiálů Univerzity Palackého Radek Palaščák.

Nahlédnout do tohoto virtuálního světa bude možné prostřednictvím českého portálu www.secondlife.cz. Po instalaci programu a registraci mohou návštěvníci vstoupit do „druhého života“.

„Univerzita chce touto cestou otestovat nový způsob komunikace, možnost využití technologií pro svou prezentaci a to především mezi mladými lidmi, kterým by se virtuální setkání mohlo velmi zamlouvat,“ řekl prorektor pro vnější vztahy Univerzity Palackého Jakub Dürr.

Virtuální svět Second Life je obydlen více než deseti miliony obyvatel. Někteří z nich, především ti česky a slovensky mluvící, žijí ve virtuálním československém městě Bohemia, na jehož Starém náměstí se přibližně hodinový Den otevřených dveří odehraje.

Na pódiu pak budou virtuálně přítomni představitelé olomoucké fakulty a účastníci prostřednictvím svého avatara, tedy figurky-bytosti reprezentující konkrétního uživatele ve virtuálním světě. Všichni tak budou mít možnost se navzájem setkat a ptát se na nejrůznější záležitosti.