Cyrilometodějská teologická fakulta se zájemcům otevře od 9 do 14 hodin v Univerzitní ulici.

Referentky na studijním oddělení poskytnou informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

„Zástupci katedry poskytnou například informace o bakalářských studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které se otevírají ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc," uvedla Jana Zajacová, vedoucí studijního oddělení.

Na CARITAS-Vyšší odborné škole sociální Olomouc se dveře budov v Křížkovského ulici i na náměstí Republiky otevřou ve stejný den od 9 do 13 hodin.

Filozofická fakulta přivítá uchazeče od 9 do 14 hodin.

Dva pětačtyřiceti­minutové informační bloky se zástupci vedení fakulty se uskuteční v 10 hodin a v 11.30 v aule fakulty.

Den otevřených dveří se bude konat ve stejný čas také v budově přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu.

Pestrý program na FTK

Tradičně pestrý program má pro návštěvníky připravený fakulta tělesné kultury od 9 do 14 hodin

„Zájemci se mohou těšit například na ukázku moderních didaktických pomůcek, mobility na vozíku, analýzu zatížení při kontaktu nohy s podložkou a tělesného složení, testování svalové síly, vyšetření kostní denzity, ukázku netradičních sportů a pohybových her, prohlídku fyziologické laboratoře či ukázkovou hodinu angličtiny.

„Informace budou zájemcům o studium poskytovat kromě zástupců kateder a referentek studijního oddělení také studenti v černém tričku „info člověk", kteří se budou pohybovat u vstupu do budovy A i budovy C," řekl Svatopluk Horák, proděkan pro studium a pedagogické záležitosti.

Jízda na invalidním vozíku

Fakulta zdravotnických věd pořádá Den otevřených dveří pouze v druhém, lednovém termínu, přesto ale zájemci o studium mohou po dobu konání akce navštívit studijní oddělení fakulty, kde se dozví o nabízených studijních oborech či třeba podmínkách přijímacího řízení.

Setkání zástupců pedagogické fakulty s uchazeči o studium se netradičně odehraje v prostorách Uměleckého centra UP Konviktu v Univerzitní ulici od 12 do 17 hodin.

„Centrálním heslem prezentace naší fakulty a hlavním motivem programu dne otevřených dveří se stalo heslo „Připoj se". Našim cílem je seznámit uchazeče s nabízenými studijními programy a obory, ale také představit fakultu jako vědecko-výzkumné pracoviště, jako prostředí provázané se zahraničními partnery i s oblastí praxe," zdůraznil Pavel Neumeister, proděkan pro studijní záležitosti.

V atriu Uměleckého centra se budou prezentovat všechny katedry a ústavy fakulty.

„Uchazeči o studium a jejich blízcí mohou shlédnout dramaterapeutické performance, vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí, zásady provázení nevidomého člověka, jízdu na invalidním vozíku, navštívit výstavu prací studentů Výtvarné tvorby, vyzkoušet si didaktické možnosti matematických a technických stavebnic či zjistit, jaké seznamovací akce pro prváky je čekají po přijetí ke studiu," dodal Neumeister.

Více informací ke Dnu otevřených dveří jsou k dispozici na www.studuj.upol.cz , druhý termín, kdy se dveře univerzity opět otevřou je v sobotu 19. ledna 2013. (paš)