Ta sdružuje nejvýznamnější vědce působící v tuzemsku. Vedle anglisty Josefa Jařaba je v současné době teprve druhým řádným členem tohoto prestižního sdružení, který zastupuje výhradně olomouckou univerzitu.

„Samozřejmě každé ocenění člověka potěší. Jsou však dva důvody, proč si zvolení členem Učené společnosti obzvlášť vážím. Především je to ocenění od kolegů, což je nejen ve vědě, ale i ve sportu nebo kultuře, vnímáno jako nejobjektivnější výpověď o kvalitě vaší práce. A také je to jakési zhodnocení dlouhodobé činnosti na poli vědy a výzkumu, nelze ho spojovat s jednotlivými, třeba i zásadními pracemi nebo objevy," řekl Radek Zbořil.

Více než 280 vědeckých prací

Profesor v oboru fyzikální chemie se věnuje výzkumu v oblasti materiálové chemie a nanotechnologií. Zabývá se zejména vývojem nanomateriálů na bázi uhlíku, železa a stříbra pro ekologické, medicínské a průmyslové aplikace. Patří k nejcitovanějším tuzemským vědcům, napsal více než 280 vědeckých prací a desítky kapitol v knihách publikovaných například Americkou chemickou společností nebo Americkým institutem fyziky. Jeho práce získaly přes 7000 citací. V roce 2011 obdržel Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, nedávno převzal Cenu města Olomouce.

„Jeho velký a moderní vědecký záběr, vynikající učitelská činnost, organizační schopnosti a mezinárodní styky z něj udělaly přední osobnost, jíž bylo členství nabídnuto. Věřím, že bude aktivním členem Učené společnosti a pomůže nejen naplnit její poslání, ale bude i hledat nové výzvy pro její práci," řekl o olomouckém vědci místopředseda Učené společnosti Zdeněk Havlas.

Učená společnost České republiky byla ustavena 10. května 1994, jejím posláním je podporovat vědu, zvyšovat její prestiž a šířit její výsledky na veřejnosti. Oceňuje nejen profesionální vědce, ale také například středoškolské studenty.