Pedagogická fakulta UP nově nabízí studijní programy zaměřené na speciální pedagogiku, například bakalářské programy Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistenství nebo Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí.

Novinkou je i navazující magisterský program Dramaterapie a bakalářský program Učitelství pro mateřské školy.

Nový bakalářský obor Korejština pro hospodářskou praxi má v nabídce filozofická fakulta.

„Při studiu bude důraz na praktickou znalost korejského jazyka doplněnou o kurzy týkající se korejské kultury, historie, společnosti či ekonomické geografie. Student může absolvovat kromě překladatelských, tlumočnických či přípravných kurzů také specializované kurzy obchodní korejštiny či korejštiny pro cestovní ruch,“ uvedl garant studijního programu Andreas Schirmer z katedry asijských studií.

Od února se pak dá na fakultě hlásit také na nově akreditované studijní programy s profesním zaměřením, konkrétně jde o bakalářské programy Angličtina pro tlumočení a překlad, Dějiny umění a památková péče a navazující magisterský program Archeologie v praxi.

„Tyto mají povinné praxe: v bakalářském studiu jde o 12 týdnů, v navazujícím magisterském o 6 týdnů praxe,“ informoval mluvčí UP Egon Havrlant.

Jednu studijní novinku má v nabídce také Přírodovědecká fakulta UP. V katalogu studijních programů byl nově přidán navazující magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie.

Právnická fakulta nově umožnila přihlášení na nový doktorský studijní program Právní dějiny a římské právo. Přihlášku bude možné podat od 18. května do 18. června.

Přehled oborů najdou zájemci v katalogu studijních programů.

„Na většinu programů bakalářského, navazujícího či magisterského studia se dá podat e-přihláška do poloviny března, některé v nabídce například teologické fakulty mají deadline i později. Na doktorské programy se dá přihlásit do konce dubna či až do konce června, na cizojazyčné do konce srpna,“ uvedl mluvčí UP.