„Dostal jsem nabídku od ministra školství dělat mu náměstka a od 1. září už na Univerzitě Palackého v Olomouci působit nebudu,“ potvrdil Jakub Dürr.

O tom, kdo ho nahradí ve funkci, teprve rozhodne rektor univerzity Lubomír Dvořák. Jakub Dürr vystudoval na Palackého Univerzitě obor politologie a evropská studia. Nejprve pracoval jako odborný asistent na katedře politologie a evropských studií, od roku 2006 až do současnosti zastává funkci prorektora.