Moderní pracoviště jim od zimního semestru nově nabídne laboratoře, zázemí pro výzkum, pódium na nádvoří ale také prostory pro nácvik terapií či pro samostudium.

„Přínosem rekonstrukce je rozšíření prostor využitelných pro výuku i výzkum. Využili jsme také nádvoří, kam jsme umístili malé pódium pro studenty zabývající se dramaterapií či muzikoterapií. Počítáme s tím, že se zde budou pořádat i koncerty studentů hudební výchovy nebo vernisáže studentů výtvarné výchovy. Za zvlášť významnou změnu považuji plnou bezbariérovost objektu," uvedl děkan fakulty Čestmír Serafín.

Podotkl, že v historické budově, která svými základy spadá do 14. století, se podařilo skloubit výzkum s výukou přírodovědného a biologického charakteru.

„Zároveň zde vznikl prostor pro vzdělávání speciálních pedagogů v oblasti dramaterapie a muzikoterapie," zdůraznil ještě děkan fakulty.

Výhled z budovy pedagogické fakulty na Žerotínovo náměstí v centru Olomouce

Výhled z budovy pedagogické fakulty na Žerotínovo náměstí. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Laboratoře bez bariér

Studenti a akademici mají k dispozici nové laboratoře, prostory pro výuku specializovaných dovedností Ústavu speciálněpeda­gogických studií a prostory pro vědu, jejichž součástí je technologické zázemí pro výuku spojenou se základním i aplikovaným výzkumem.

Rekonstrukcí zmizely i bariéry pro studenty a akademiky se specifickými potřebami. Projekt podpořený evropskými penězi odstartoval 1. října 2011 a výdaje dosáhly bezmála 74 milionů korun.