Den otevřených dveří tentokrát připravila na sobotu 19. ledna od 9 do 14 hodin. Kromě informací o studiu si jednotlivé fakulty připravily i bohatý doprovodný program.

V prostorách právnické fakulty se budou moci zájemci o studium zúčastnit například simulovaného soudního jednání nebo výuky takzvaného street law neboli práva pro každý den.

Také fakulta zdravotnických věd si pro uchazeče připravila program plný netradičních zážitků.

„Návštěva Centra praktických dovedností tak obohatí zájemce o znalost správného zavedení kanyly do žíly či o zkušenost s péčí o rodičku a novorozence. Dobrovolníci na lékařské fakultě navíc seznámí budoucí vysokoškoláky se základy první pomoci i jejími praktickými ukázkami," uvedl mluvčí univerzity Radek Palaščák.

Změří i hustotu kostní dřeně

Na fakultě tělesné kultury si nejen maturanti, ale také jejich rodiče budou moci změřit hustotu kostní dřeně či obsah vody a tuku v těle.

Připraveny budou také sportovní psychotesty. Katedra aplikovaných pohybových aktivit dokonce na místě zajistí tlumočení do znakové řeči.

Pedagogická fakulta nabídne uchazečům mimo informačních setkání i možnost vyzkoušet si přijímačky nanečisto.

Připraveno bude i divadelní představení studentů dramaterapie a každý návštěvník obdrží navíc USB flash disk s podrobnými informacemi o studiu na druhé největší olomoucké fakultě.

Roboti i počítače Apple

Zřejmě nejbohatší program připravila na sobotu přírodovědecká fakulta.

„Pro uchazeče budeme mít připravené komentované prohlídky vysoce specializovaných laboratoří a geologických sbírek a ukázky pokusů. Například na katedře geologie bude k vidění olomoucký Tyranosaurus Rex. Otevřená bude i učebna s počítači Apple, studenti si budou moci vyzkoušet počítačové hry vytvořené jejich staršími kolegy či si osahat originální roboty Khepera," popsala program Blanka Krausová, koordinátorka projektu Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny.

Den otevřených dveří je pro Univerzitu Palackého stěžejní událostí.

Pro nadcházející akademický rok univerzita nabízí ke studiu rekordní počet oborů bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční i kombinované formě, celkem 345.

Přihlášky ke studiu přijímá univerzita do 28. února 2013. 

Více o nabídce studijních oborů a podrobný program dne otevřených dveří najdete na www.studuj.upol.cz.

Autobusem kolem univerzity

Univerzita Palackého vypravuje speciální bezplatnou autobusovou linku. Je označená názvem Den otevřených dveří UP a bude vyjíždět z hlavního nádraží, odkud vyrazí ke všem osmi fakultám univerzity.

Spoj bude zajištěn po celou dobu trvání dne otevřených dveří v hodinových intervalech.