Vzniknou nové specializované laboratoře, první centrum pro experimentální politologii ve střední Evropě, překladatelská a jazyková učebna, nová knihovna či informační centrum.

S pracemi se začne zřejmě v příštím roce.

„Určitě to je potřeba, některé části jsou opravdu ve špatném stavu. Je potřeba, aby se pro naše filologické obory vybudovaly moderní tlumočnické laboratoře," potvrdil posluchač doktorandského studia katedry germanistiky Oldřich Břenek.

Budova v Křížkovského 10, kde germanisté sídlí, by taky potřebovala opravit, zatím však na schválení dotace čeká.

Podle děkana fakulty Jiřího Lacha je hlavním důvodem rekonstrukce stávající nevyhovující technický stav budov Křížkovského 12 a Křížkovského 14.

„Jejich užitná hodnota z hlediska výuky a výzkumu neodpovídá současným technickým a hygienickým standardům, a neposkytuje tak prostor k dalšímu výzkumnému a vzdělávacímu rozvoji fakulty. Budovy jsou ve velmi špatném stavu z hlediska rozvodů, vnitřních omítek, podlah, je tu naprosto nevyhovující osvětlení. Rekonstrukce je naprosto nezbytná," vysvětlil šéf filozofů a poznamenal, že budovy, které jsou památkově chráněné, se oprav dočkaly naposledy v osmdesátých letech minulého století. A to ještě ne citlivě provedených.

„Plánované opravy poskytnou kvalitní a motivační zázemí pro sofistikovaný výzkum světových parametrů a současně se stanou platformou pro modernizaci studijních plánů s cílem dalšího zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce," podotkl proděkan Filozofické fakulty Ondřej Kučera.

Ovšem i studenti se budou muset na rekonstrukci připravit. Bude je čekat stěhování.

„Po dobu rekonstrukce budou v náhradních prostorách, což bude zejména na třídě Svobody 26. Tedy tam, kde dřív byla Přírodovědecká fakulta, která prostory opouští," řekl Jiří Lach.

Start v roce 2014

Opravy se dotknou šesti kateder fakulty ve dvou budovách v Křížkovského ulici: katedry aplikované ekonomie, asijských studií, filozofie, nederlandistiky, obecné lingvistiky a politologie a evropských studií.

Celkové výdaje projektu činí 95 107 849 korun, z toho je téměř 81 milionů dotováno z Evropské unie a 14 miliony přispěje státní rozpočet České republiky.

„Domnívám se, že by se mohlo začít někdy začátkem roku 2014, i když my se budeme stěhovat už dříve," doplnil Jiří Lach.