Na některé obory je možné se hlásit až do května.

„Děkan Filozofické fakulty rozhodl o prodloužení termínu pro podání přihlášky na některé z oborů prezenčního bakalářského a navazujícího magisterského studia. Nový termín byl stanoven na 20. května,“ vysvětlil mluvčí univerzity Rostislav Hladký.

Zájemci se tak mohou hlásit na Kulturální studia, která univerzita nabízí jako prezenční studium navazující magisterské jednooborové i dvouoborové. Dále pak na prezenční studium navazující magisterské – dvouoborový program Obecná lingvistika a na prezenční studium bakalářské jednooborové – Žurnalistika.

„Pro tento obor se prodlužuje také termín vykonání testu obecných studijních předpokladů do 30. května. Test organizuje společnost SCIO,“ podotkl Hladký.

Přijímá i teologická a pedagogická fakulta

Přihlásit se na některý z oborů nabízených fakultou je však možné pouze elektronicky, pomocí e-přihlášky. Ta je přístupná i na webových stránkách univerzity a za každou elektronickou přihlášku se platí poplatek ve výši 500 korun.

Kromě Filozofické fakulty přihlášky na vybrané obory stále přijímají i na dalších dvou fakultách Univerzity Palackého.

„Na Cyrilometodějské teologické a Pedagogické fakultě. S druhým kolem přijímacího řízení se pak počítá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, na jeho vyhlášení si však uchazeči budou muset počkat do poloviny dubna,“ doplnil Hladký.