O půl hodiny později na vernisáž naváže celodenní program v nedaleké Šatlavě určený dospělým i dětem.

„Výstava z části sumarizuje válečné události a jejich důsledky v obecné rovině, z části pak představí válečná léta v Uničově," přiblížila autorka expozice Nikola Hirnerová.

„Jinak řečeno, v Šatlavě budou shrnuta obecně známá fakta tak, aby si starší návštěvníci připomněli to, co znají ze školy, a mladší aby to nemuseli studovat v učebnicích. K vidění budou uniformy, výzbroj a výstroj rakousko-uherské armády a řada dalších exponátů. Dílem to budou originály, dílem repliky zhotovené podle dobových vzorů. To se týká zejména uniforem," popsala s tím, že v galerii U Minoritů pak bude výstava pokračovat a nabídne návštěvníkům pohled na to, jak se žilo v Uničově.

Projekt uvede řadu dobových dokumentů a také dosud nepublikované či málo známé snímky města.

„Něco se podařilo najít ve sbírkách uničovského fondu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, něco ve vědecké knihovně, část věcí je pak ze soukromých sbírek," dodala Nikola Hirnerová.

Akce v Šatlavě bude ukončena v 17 hodin, samotná výstava pak potrvá do 28. června.

„Toho dne před sto lety byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka rakouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda," zdůvodnila Nikola Hirnerová.

„Je to den, kdy se symbolicky uzavřela historie starého světa, jenž vyznával jiné hodnoty a řídil se jinými pravidly. Čtyři roky války pak byly kotlem, v němž se starý společenský řád zcela roztavil a zrodilo se 20. století," uzavřela.