Město se však do jeho obnovy pustí jen v případě, že na tuto investiční akci získá dotaci.

Náklady na obnovu panelového sídliště z osmdesátých let minulého století se budou pohybovat kolem třiceti milionů korun. „Město se proto do úprav pustí jen v případě, že získá dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Stavební práce rozložíme do tří etap,“ sdělil mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Ze sídliště nejdříve zmizí staré lavičky, odpadkové koše, klepače na koberce a železné sušáky na prádlo. Součástí první etapy je také vykácení nevhodné a přestárlé zeleně, nová parkovací místa a veřejné osvětlení.

„Ve druhé etapě vznikne cyklostezka, vybudujeme nové chodníky, dvě dětská hřiště a odpočívadla. Ve třetí etapě počítáme s hřištěm pro míčové hry, novým mobiliářem a vysazením vhodné zeleně,“ dodal Juráň.

Uničovská radnice již návrhy projednala se zástupci obyvatel, zájemci si mohou projekt na regeneraci sídliště prohlédnout na odboru investic a na odboru životního prostředí.