Uničovští radní nyní novelizovali zásady pro přidělování půjček zFRB. Lidé by si díky tomu mohli na obnovu fasád a rekonstrukci střech domů vměstské památkové zóně půjčit více peněz. Dosud se jednalo omaximálně 300tisíc korun.

Pokud však nový návrh schválí izastupitelé, budou si vlastníci nemovitostí od města půjčovat až 400tisíc. Na výměnu oken a vchodových dveří by občané měli nově získat až 150tisícovou zvýhodněnou půjčku.

Uničov však vbudoucnu nebude poskytovat zvýhodněné úvěry na zavedení plynového topení. „Tento titul byl zFondu rozvoje bydlení podporován vminulosti, kdy probíhala plynofikace města a jeho místních částí. Vdnešní době se už jeví jako překonaný,“ řekl místostarosta Dalibor Horák(ODS).

Uničov má ve Fondu rozvoje bydlení pro letošní rok rezervováno 4,4milionu korun. První kolo výběrového řízení bude vyhlášeno vprůběhu března.