„Univerzity by vždy měly být prostorem, v němž se daří udržovat ideje humanity, a my se v tomto duchu snažíme ukrajinským uprchlíkům pomáhat od počátku válečného konfliktu, který je vyhnal z jejich domovů. Velmi rádi je přijmeme do naší univerzitní komunity, dát jim příležitost u nás studovat je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ uvedl Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého.

Filozofická fakulta otevře mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, od poloviny května. Studium vybraných zaměření a podání přihlášky je bezplatné, podrobný seznam studijních programů uvádí fakulta na webových stránkách.

„Přijímací zkoušky jsou naplánovány na 6. září 2022. Pro uchazeče a budoucí studenty aktuálně nabízí fakulta různé typy jazykových kurzů nezbytných k posílení znalosti češtiny, intenzivní kurzy pak budou dostupné i během letních prázdnin,“ upřesnila Eva Klimentová, proděkanka pro studium FF.

Na přírodovědeckou fakultu si lze podat přihlášku ke studiu již nyní, a to v rámci druhého kola běžného přijímacího řízení. Do 11. července se tak do něj mohou spolu s českými studenty hlásit i ukrajinští studenti, kterým fakulta navíc promine poplatek za přihlášku. V nabídce jsou stále české bakalářské i navazující magisterské studijní programy.

„Rádi bychom nabídli uchazečům z Ukrajiny například možnost studia programů environmentální geologie a environmentální rizika a klimatická změna. Jedná se o české studijní programy, neplatí se tedy poplatek za studium v cizím jazyce a po ukrajinských uchazečích nebude požadován ani poplatek za přijímací řízení,“ zmínila Lada Hýlová z katedry geologie PřF.

Klasickou zpoplatněnou e-přihlášku ke studiu na Univerzitě Palackého si kdokoliv stále může podat na většinu studijních programů cyrilometodějské teologické fakulty do 30. dubna, pro programy sociální práce a mezinárodní sociální a humanitární práce pak teologická fakulta otevře druhé kolo, které se uskuteční od 20. června do 31. července.

K doktorskému studiu na UP se dá aktuálně přihlašovat na přírodovědecké a filozofické fakultě do 30. dubna, na lékařské do 13. května a na teologické, pedagogické, právnické, fakultě zdravotnických věd a fakultě tělesné kultury do 31. května.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů najdou zájemci v katalogu programů po zaškrtnutí políčka „pouze otevřené studijní programy“, e-přihlášku lze podat na adrese prihlaska.upol.cz.