Podle výsledku rozborů Státní veterinární správy v Olomouci se ptáci otrávili přípravkem na hubení hrabošů z okolních polí.

Přírodní rezervace Chomoutovské jezero je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (CHKO LP) a Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví soustavy NATURA 2000.

Početná kolonie racků chechtavých každým rokem hnízdí na velkém ostrově Chomoutovského jezera a také z tohoto důvodu jde o jednu z nejvýznamnějších ptačích rezervací na Střední Moravě.

„Za léta, co dělám ochranu přírody, si nepamatuji, že by se něco podobného dělo. Jsem z toho nešťastný, je to nádherné zvíře a je to strašná škoda,“ uvedl Jaroslav Spurný, dobrovolný strážce přírody.

Ztratili plachost, pak dostali křeče

Ten byl takové jedním z těch, kteří byli u počátku neštěstí.

„Ve středu 7. dubna jsem byl na Chomoutově a viděl jsem racky, kteří ztratili plachost, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Myslel jsem si, že je to běžné, racci jsou tady na lidi zvyklí. Druhý den večer mi volal kolega rybář, že tam jsou nějací mrtví racci a že se chovají prapodivně. Dostávají křeče, proto jsem okamžitě kontaktoval kamaráda ornitologa,“ popsal ve zkratce sled prvních událostí Spurný s tím, že v neděli našli dalších asi dvacet mrtvých ptáků.

Ornitolog Karel Poprach už v pátek 9. dubna oznámil úhyn Správě CHKO LP a Státnímu veterinárnímu ústavu. Do přírodní rezervace Chomutovské jezero se pracovníci Správy CHKO LP a inspektoři olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí vydali minulý týden v úterý.

„Jenom na ostrovech a v těsné blízkosti jejích břehů bylo zjištěno osm set devadesát dva kusů uhynulých racků. Mimo to byli pozorováni další živí jedinci s příznaky akutní otravy,“ informovala Olga Žerníčková, zástupce vedoucího CHKO LP.

Podotkla, že v okolí Chomoutovského jezera našli na polích mrtvé hraboše a zbytky neznámého přípravku.

Potvrzeno. Otrávil je přípravek na hubení hrabošů

„Státní veterinární správa v Olomouci zadala minulý týden rozbor uhynulých kusů ptáků, na přítomnost toxinu konkrétně přípravku na hubení hrabošů a právě teď nám došli výsledky rozboru s tím, že v uhynulých raccích byla zjištěna účinná látka přípravku na hubení hrabošů s názvem Lanirat Micro. První pitvy prokázaly hromadné krvácení do trávicího traktu a jejich úhyn je v případě použití přípravku neodvratný,“ vysvětlila vpondělíokolo poledne Žerníčková.

„Máme informace od Státní rostlinné správy v Olomouci, že tento přípraven byl použit v bezprostředním okolí Chomutovského jezera, na zemědělské pozemky a to na přelomu března dubna. Jde o povolený přípravek,“ pokračovala. Dalším šetřením se teď bude zjišťovat, jak to, že kvůli přípravku došlo k hromadnému úhynu.

Státní veterinární zpráva už minulý týden v pondělí zadala rozbory uhynulých ptáků i na ptačí chřipku a ta byla vyloučena.

Co se bude dít dál?

„Není to záležitost jen naše, netýká se to jen chráněných druhů, problémy s tím mají i myslivci a v minulosti tady byly zaznamenány velké úhynu třeba zaječí zvěře a bažantů,“ poznamenal Michal Servus, vedoucí CHKO LP.

Ředitel olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí říká, že teď napíší podnět na Státní rostlinolékařskou správu, protože ta povoluje používání těchto přípravků a jejich aplikace se jí hlásí.

„Požádáme je o prověření jednak postupu při aplikaci, jestli jej zemědělci správně užili. A pak jim dáme na vědomí, že takové množství racků uhynulo,“ řekl Radek Pallós. Zároveň by inspektorát chtěl využít možnosti, kterou jim dává paragraf šedesát šest zákona O ochraně přírody a krajiny.

„Ten říká, že můžeme omezit nebo zakázat činnost. Chtěli bychom, aby v příštím roce nemohli zemědělci v doletové vzdálenosti od Chomutovského jezera přípravek užít,“ vysvětlil a podotkl, že příští týden budou pokračovat v jednání s policií, zda podají trestní oznámení.

Naopak ředitel Okresní agrární komory v Olomouci Miloš Porč upozornil, že se ptáci nemuseli otrávit v okolí Chomoutova. „Racek uletí velkou vzdálenost, mohlo se to teoreticky stát na druhém konci olomouckého okresu,“ míní Porč.

Zemědělcům zákon ukládá zabránit šíření škůdců, zároveň však podle jiného ustanovení musejí jednat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví dalších zvířat. Chemická ochrana působí na hlodavce nejúčinněji.

Stutox a lanirat

„Povolené jsou dva přípravky – stutox a lanirat. Ohleduplnější a šetrnější k životnímu prostředí je nasazování granulky přímo do nory. Zemědělský podnik o to zpravidla požádá myslivce, popřípadě brigádníky,“ vysvětlil šéf agrárníků.

Pokud zemědělci nemají dostatek lidí, rozmetají přípravek plošně, při používání chemie však musejí dodržovat předpisy.

„Přípravek se rozhazuje strojově po širokém okolí, pět až deset kilogramů na hektar. Nesmí vytvořit vrstvu na jednom místě,“ uvedl Porč.

Podlepondělních informací zatím uhynulo okolo patnácti set ptáků. Protože je však nejvyšší doba hnízdění a racci momentálně sedí na vajíčkách, je pravděpodobné, že škoda bude nakonec několikanásobně vyšší.

„Při posledním sčítání, tedy před třemi, čtyřmi roky byl počet párů racků chechtavých čtyři a půl tisíce, jejích počet každým rokem klesá. Když jeden z páru zemře, většinou už druhý pták vejce v hnízdu nedosedí. Škoda tak bude několikanásobně vyšší,“ doplnil ornitolog Karel Poprach.

PETRA OPLETALOVÁ s přispěním KARLA PÁRALA