„Kaple sv. Jiří je nejstarší historickou památkou v okolí a také jednou z nejcennějších kulturních památek Olomouckého kraje,“ vysvětlil litovelský farář Josef Rosenberg.

Jedinečnost objektu spočívá v tom, že se dochoval bez pozdějších přestaveb a s původní vnitřní malířskou výzdobou, pod vrstvami přemaleb jsou dochovány renesanční a gotické fresky, mezi nimi i zobrazení patrona kaple sv. Jiří.

V polovině roku 2008 proto odstartoval projekt na záchranu kaple s cílem provést statické zabezpečení objektu, odvlhčit zdivo či restaurovat kamenné architektonické články, ale také restaurovat freskovou výzdobu interiéru a figurální malby i mobiliář kaple – sochy a obrazy.

Téměř tři roky trvající rekonstrukce si nakonec vyžádala přes deset milionů korun.

„Celkový rozpočet byl stanovený na 408.181 eur, z toho částku 346.954 eur poskytly takzvané Norské fondy a zbylou část ve výši patnáct procent město Litovel,“ řekl Rosenberg.

Práce na rekonstrukci gotické kaple sv. Jiří v Litovli. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Z důvodu postupně klesajícího kurzu eura byl ovšem skutečný příjem z evropských dotací v korunách nižší a farnost proto požádala Olomoucký kraj o dofinancování projektu částkou 300 tisíc korun.

Otevření nově zrekonstruované kaple se uskuteční ve čtvrtek 24. března od 11 hodin, kdy jí slavnostně požehná olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Odpoledne si pak opravené prostory může prohlédnout i veřejnost, v 17 hodin se v nich uskuteční koncert pěveckého sboru PALORA.

„Nově opravenou kapli bude využívat farnost i město, zájem o ni mají ale i další subjekty – Městské muzeum v Litovli, Vlastivědné muzeum v Olomouci a Městský klub Litovel,“ podotkl Rosenberg.

Šternberský chrám je po roce v nové kráse

Závěrečná fáze obnovy interiéru vrcholí v těchto dnech také ve Šternberku.

Od července roku 2009 se v tamním kostele Zvěstování Panny Marie renovují vzácné barokní fresky Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho, které byly od 20. let minulého století v důsledku požáru varhan pokryty sazemi.

Nového kabátu se ale dočkají i dřevěná a kovová okna, nově odborníci opraví také osvětlení interiéru včetně elektroinstalací.

„Po dvanácti měsících intenzivních prací bylo dokončeno restaurování 3.013 metrů čtverečních freskové a štukové výzdoby na klenbě a stěnách chrámové lodi,“ informoval koordinátor projektu Marián Marghold.

„Nazpět bylo usazeno 3012 píšťal třímanuálového varhanního nástroje firmy Rieger z roku 1929,“ doplnil.

Rekonstrukce chrámu, který je součástí bývalého augustiniánského kláštera, je podpořena grantem přes jedenadvacet milionů korun z Norských fondů. Dalších dva a půl milionu šternberské farnosti poskytl Olomoucký kraj a milionem a půl přispělo i město Šternberk.

„Na dofinancování obnovy varhan a restaurování čtyřiceti chrámových lavic bude použit výtěžek veřejné sbírky,“ řekl Marghold.

Slavnostní ukončení projektu obnovy interiéru kostela Zvěstování Panny Marie je naplánované na pátek 25. března od 11 hodin za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, veřejnosti se chrám otevře od 14 hodin.

„Téhož dne farnost oslaví zároveň své patrocinium – slavnost Zvěstování Panny Marie. Slavnostní mši svaté v 17 hodin bude předsedat světící biskup Josef Hrdlička,“ informoval Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého s tím, že program poutních slavností potrvá od pátku do neděle a nabídne i několik koncertů.

Chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Obnova fresek v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč