„Hlavním cílem je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn," vysvětlil Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku. „Na střední Moravě během víkendu zkontrolují nezamrzlé úseky řeky Moravy, Bečvy i menších toků, také rybníky a štěrkopísková jezera a spočítají všechny volavky, potápky, kormoráni, kachny, kachničky, poláci, hvízdáci, morčáci, ostralky, lysky, racci, husy i labutě," uvedl.

Zpestřením bude pro ornitology výskyt kachniček mandarinských, které unikají chovatelům a v přírodě pak dělají společnost ostatním vodním ptákům. „Několik těchto kachniček žije například v Olomouci na říčce Bystřičce," poznamenal Šafránek.

Zdroj: Youtube

V současné době je Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než 100 státech pěti kontinentů, kde každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků.

Video s kachničkou mandarinskou je ke zhlédnutí na videokanále Moravského ornitologického spolku: http://youtu.be/HWcw0q7Pu-E .